College’s Notice

Sl NoDate PublishedSubjectLink
1November 23, 2022BCA (Bachelor in Computer Application) First Semester-2079 Admission notice view
2November 14, 2022क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना (निर्वाचन) view
3October 12, 2022भित्ते पत्रिका (Wall Magazine) का लागि लेख\रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना view
4October 11, 2022MBS Fourth Semester को प्रि–बोर्ड परीक्षा स्थगित गरिएको सम्बन्धी सूचना view
5October 11, 2022हाजिरीजवाफ (Mathematics Quiz) प्रतियोगिता सम्बन्धी सूचना view
6October 11, 2022Notice for BCA VII Semester (Internship Orientation) view
7October 10, 2022BCA 2nd Semester तथा BICTE 2nd Semester को भर्ना सम्बन्धी सूचना view
8October 10, 2022BCA 2nd Sem. तथा BICTE 2nd Sem. को कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
9September 23, 2022दशैं विदा सम्बन्धी सूचना view
10September 20, 2022BICTE 5th (Batch 2075) / BICTE 7th (Batch 2074) Semester को सत्रान्त परीक्षाको छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना view
11September 20, 2022B.Ed. Science 1st Year, BBS 2nd Year, BA 2nd Year/ BBS 4th Year को आन्तरिक परीक्षाको छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना view
12September 18, 2022क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना (संविधान दिवस) view
13September 15, 2022म्याराथुन प्रतियोगितामा सहभागिता सम्बन्धी सूचना view
14September 14, 2022MBS Second Semester को परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
15September 13, 2022MBS Second र MBS Fourth Semester को Unit Test सम्बन्धी सूचना view
16September 12, 2022B.Ed. Science 1st, BBS 2nd & BA 2nd Year  को प्रथम आन्तरिक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना view
17September 9, 2022BBS|BA Third Year मा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
18September 4, 2022हाजिरीजवाफ प्रतियोगिता सम्बन्धी सूचना view
19August 29, 2022सूचना (हरितालिका तीज) view
20August 28, 2022Notice for Final Internal Evaluation of project work of BCA Fourth & Sixth Semester view
21August 24, 2022BCA 3rd, 5th & 7th Semester को भर्ना सम्बन्धी सूचना view
22August 22, 2022बी. ए. दोस्रो वर्षको VIVA सम्बन्धी सूचना view
23August 18, 2022क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना (श्रीकृष्ण जन्माष्टमी) view
24August 16, 2022BA Third Year (2076 Batch) को कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
25August 15, 2022BBS Third Year (2076 Batch) को कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
26August 11, 2022MBS Fourth Semester को Dissertation Writing सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम हुने सूचना view
27August 10, 2022क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना {सापारु (गाईजात्रा)} view
28August 1, 2022MA|MBS Fourth Semester को भर्ना सम्बन्धी संशोधित सूचना view
29July 24, 2022MBS Fourth Semester मा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
30July 14, 2022उपस्थितिको लागि सूचना view
31July 8, 2022MBS Fourth Semester को कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
32July 8, 2022BICTE Third Semester मा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
33July 8, 2022MA (Sociology) Second & Fourth Semester मा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
34July 1, 2022BICTE Third Semester को कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
35June 17, 2022कक्षा सञ्चालन नहुने सम्बन्धी सूचना view
36May 27, 2022बी.ए. प्रथम तथा द्वितीय वर्षका विद्यार्थीहरुको अनिवार्य हाजिरी सम्बन्धी सूचना view
37May 27, 2022क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना (गणतन्त्र दिवस) view
38May 25, 2022BCA 2nd|4th|6th प्रि–बोर्ड परीक्षाको छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना view
39May 24, 2022Final Internal Project Defense notice for BCA IV & VI Semester view
40May 20, 2022MBS Second Semester को कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
41April 29, 2022क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना (अन्तराष्ट्रिय मजदुर दिवस) view
42March 11, 2022BICTE First Semester-2078 मा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
43March 8, 2022क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना view
44February 19, 2022Notice Regarding Project Work for BCA IV & VI Semester view
45February 6, 2022BCA|BICTE को अनलाईन कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
46February 1, 2022Bachelor in Computer Application (BCA) First Semester-2078 मा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
47February 1, 2022BBS|BA First Year, BBS Third Year र BICTE 3rd Semester को प्रि–बोर्ड परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना view
48January 26, 2022सूचना view
49January 20, 2022MBS|MA First Sem., MBS|MA Third Sem. तथा BBS|BA Second Year को अनलाइन कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
50December 22, 2021क्याम्पस पोसाक अनिवार्य लगाउने सम्बन्धी सूचना view
51December 17, 2021क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना view
52December 17, 2021MBS Third Semester को कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
53December 14, 2021MA (Sociology) First Semester को अभिुूखीकरण (Orientation) कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना view
54November 19, 2021MA (Sociology) First Semester-2021 मा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
55November 16, 2021Manager तथा Accountant तालिमको लागि नाम दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना view
56November 16, 2021BICTE 4th Semester तथा BICTE 6th Semester को प्रयोगात्मक परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
57November 15, 2021MBS/MA (Sociology) Fourth Semester को Assignment बुझाउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना view
58November 14, 2021BCA 1st, 3rd, 5th र BICTE 1st, 3rd, 8th Semester का विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको सम्बन्धी सूचना view
59November 13, 2021भौतिक उपस्थितिमा कक्षा सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना view
60October 23, 2021MA (Sociology) Third Semester मा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
61October 22, 2021BBS Fourth Year को Project Work Report को Proposal बुझाउने सम्बन्धी सूचना view
62August 26, 2021कक्षा ११ को नतिजा प्रकाशन तथा ग्रेडबृद्धि परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
63July 12, 2021स्नातकोत्तर तह दोस्रो सेमेष्टरमा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
64July 6, 2021BICTE 9th Semester को Online VIVA Exam हुने सम्बन्धी सूचना view
65July 6, 2021कक्षा ११ को वार्षिक परीक्षाको परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना view
66July 6, 2021स्नातकोत्तर तह (MBS / MA) को प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
67July 6, 2021कक्षा ११ को प्रयोगात्मक परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
68July 5, 2021क्याम्पस कार्यालय सञ्चालन गरिने सम्बन्धी सूचना view
69June 28, 2021शिक्षकहरुका लागि LMS (Learning Management System) को तालिम सम्बन्धी जरुरी सूचना view
70June 28, 2021स्नातक तह दोस्रो वर्षको अनलाइन कक्षामा सहभागी हुन MS Teams ID मा नाम दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना view
71June 8, 2021अनिवार्य भर्ना सम्बन्धी सूचना view
72June 8, 2021स्नातक तह प्रथम वर्षको परीक्षा आवेदन फारामको भुक्तानी सम्बन्धी सूचना view
73June 6, 2021BCA र BICTE को अनलाईन कक्षाहरु Microsoft Teams बाट सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी सूचना view
74June 2, 2021BBS / BA First Year को अनलाईन मार्फत परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने म्याद थप सम्बन्धी सूचना view
75June 1, 2021प्राध्यापकहरुका लागि अत्यन्त जरुरी सूचना view
76May 26, 2021BBS / BA 3rd Year को Online Class सञ्चालन तालिका सम्बन्धी सूचना view
77May 24, 2021BBS / BA First Year को Online मार्फत परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
78May 17, 2021MBS / MA 4th Semester को अनलाईन कक्षा सञ्चालन तालिका सम्बन्धी सूचना view
79May 16, 2021MBS / MA 4th Semester को कक्षा सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना view
80May 16, 2021Online VIVA हुने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना view
81April 27, 2021Terms and Condition for Online Classes view
82April 23, 2021Exam Center Notice for MA Third Semester view
83April 23, 2021Online Class Schedule for Class 12, Day Shift Students view
84April 21, 2021सहभागी हुने सम्बन्धी सूचना view
85April 20, 2021Physical Classes postponed due to COVID-19 view
86April 19, 2021Exam Form Fill up notice for BBS|BA view
87April 19, 2021No class notice for 7th of Baisakh 2078 view
88April 13, 2021Holiday Notice view
89April 9, 2021Registration form fill up notice for BCA|BICTE|BBS|BA-2077 view
90April 8, 2021Notice regarding admission deadline for BICTE-2077 view
91April 8, 2021Notice regarding strictly following of COVID-19 health protocol view
92April 7, 2021Scholarship for BBS|BA-2076 students view
93April 6, 2021Admission notice for MA Second Semester view
94April 5, 2021Notice regarding form fill up for BICTE Second and Seventh Semester view
95April 5, 2021Notice regarding orientation and class start date for BCA-2077 view
96March 25, 2021क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना view
97March 24, 2021BBS Fourth Year को भर्ना सम्बन्धी सूचना view
98March 17, 2021BCA मा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
99March 15, 2021कक्षा सञ्चालन समय तालिका परिवर्तन सम्बन्धी सूचना view
100March 15, 2021वि.वि.एस. चौथौं वर्षको कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
101March 15, 2021वि. ए. तेस्रो वर्षको प्रयोगात्मक परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
102March 14, 2021BICTE-2077 को भर्ना सम्बन्धी सूचना view
103March 10, 2021BCA-2077 मा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
104March 10, 2021BBS|BA प्रथम वर्षमा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
105March 7, 2021क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना view
106March 4, 2021BICTE 9th Semester को सेमेष्टर शुल्क सम्बन्धी सूचना view
107March 1, 2021BICTE मा भर्ना शुल्कमा छुट सम्बन्धी सूचना view
108February 26, 2021MA Second Semester कोे कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
109February 17, 2021कक्षा १२ को कक्षा सञ्चालन नहुने सम्बन्धी सूचना view
110February 15, 2021BICTE Second Sem. तथा BICTE Seventh Sem. मा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
111February 15, 2021BCA Second Sem. तथा BCA Fourth Sem. मा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
112February 14, 2021क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना view
113February 14, 2021कक्षा १२ को ट्रान्सक्रिप्ट, माइग्रेशन र प्रोभिजनल (TMP) प्रमाण पत्र सम्बन्धमा view
114February 5, 2021BCA Second Semester तथा BCA Fourth Semester को कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
115February 5, 2021BICTE Second Semester तथा BICTE Seventh Semester को कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
116February 1, 2021छात्रवृत्तिको अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना view
117January 13, 2021क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना view
118January 12, 2021कक्षा ११ (नियमित) को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना view
119January 12, 2021BICTE 3rd Semester तथा BICTE 5th Semester को भौतिक कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
120January 12, 2021कक्षा ११ (नियमित) को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना view
121December 31, 2020BICTE 9th Semester का विद्यार्थीहरुको लागि अभिमुखीकरण तथा शुक्ष्म शिक्षण कार्यक्रम सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना view
122December 29, 2020क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना (यःमरी पुन्ही, धान्य पूर्णिमा तथा उधौली पर्व) view
123December 29, 2020क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना view
124December 27, 2020क्याम्पस प्रशासन खुल्ने समय सम्बन्धी सूचना view
125December 25, 2020Routine of Masters First Year-2076 view
126December 10, 2020प्रयोगात्मक परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
127December 7, 2020कक्षा ११ को प्रयोगात्मक परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
128November 20, 2020कक्षा १२ को परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना view
129November 12, 2020क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना view
130November 10, 2020Routine of Bachelor Fourth Year view
131November 10, 2020स्नातक तह चौथौं बर्षको छुट परीक्षा फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
132November 10, 2020स्नातक तह चौथौं बर्षको छुट परीक्षा फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
133October 16, 2020हार्दिक बधाई तथा शुभकामना view
134October 12, 2020बिदा सम्बन्धी सूचना view
135September 15, 2020स्नातकोत्तर तह (MBS/MA) का विद्यार्थीहरुका लागि छात्रवृत्ति आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
136September 13, 2020कक्षा १२ का परीक्षा आवेदन फाराम भरेका विद्यार्थीहरुले सम्पर्क राख्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना view
137August 10, 2020कक्षा १२ को अनलाइन कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
138August 10, 2020क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना view
139August 2, 2020क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना view
140July 29, 2020कक्षा १२ को अनलाइन कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना (General Science, Computer Science, General Management) view
141July 29, 2020BICTE 1st, 6th & 8th Semester को परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने म्याद थप सम्बन्धी सूचना view
142July 28, 2020कक्षा ११ को परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
143July 21, 2020प्रवेश पत्र तथा रजिष्ट्रेशन कार्ड वितरण सम्बन्धमा view
144July 13, 2020MA Third Semester को अनलाईन कक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना view
145July 8, 2020अनलाईन कक्षामा नियमित उपस्थित हुने सम्बन्धी सूचना view
146May 21, 2020अनलाइन कक्षाहरूको निम्ति सहुलियतदरको ई-प्याकेजहरु सम्बन्धी सूचना!! view
147May 10, 2020MBS Third Semester को अनलाइन कक्षाहरू सम्बन्धी सूचना view
148May 5, 2020Online class schedule for B.Ed. ICTE students view
149April 30, 2020BA Second Year को अनलाईन कक्षाहरू सम्बन्धी सूचना view
150April 27, 2020BBS First Year को अनलाईन कक्षाहरू संचालन सम्बन्धी सूचना view
151April 27, 2020MA First Semester तथा MBS First Semester का अनलाईन कक्षाहरू सम्बन्धी सूचना view
152March 22, 2020क्याम्पस प्रशासन विदा सम्बन्धी सूचना view
153March 20, 2020कक्षा ११ र १२ (दिवा समुह) को प्रयोगात्मक परीक्षा स्थगित सम्बन्धी सूचना view
154March 20, 2020कक्षा ११ र १२ को प्रयोगात्मक परीक्षा स्थगित गरिएको सम्बन्धी सूचना view
155March 19, 2020कक्षा ११ को प्रि–बोर्ड परीक्षा स्थगित गरिएको सम्बन्धी सूचना view
156March 18, 2020BICTE 1st, 6th र 8th Semester को परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
157March 18, 2020कक्षा सञ्चालन नहुने सम्बन्धी सूचना view
158March 18, 2020कक्षा ११ र १२ को प्रयोगात्मक परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
159March 13, 2020मा. वि. तह दिवा समुह कक्षा ११ र १२ प्रि–बोर्ड परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
160March 12, 2020BICTE 5th Semester को कक्षा सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना view
161March 10, 2020BBS 4th Year Exam Routine Published: TU view
162March 10, 2020कक्षा सञ्चालन नहुने सम्बन्धी सूचना view
163March 10, 2020कक्षा सञ्चालन नहुने सम्बन्धी सूचना view
164March 10, 2020कक्षा ११ को प्रि–बोर्ड परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
165March 6, 2020विदा सम्बन्धी सूचना view
166March 4, 2020कक्षा १२ तथा बी.बी.एस. चौंथो वर्षको प्रि–बोर्ड परीक्षाको परीक्षा तालिका सम्बन्धी सूचना view
167March 4, 2020BCA 1st & 3rd Semester को प्रि–बोर्ड परीक्षा तथा BICTE 6th & 8th Semester को प्रथम आन्तरिक परीक्षाको परीक्षा तालिका सम्बन्धी सूचना view
168March 1, 2020BICTE Third Semester मा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
169February 25, 2020आन्तरिक परीक्षा स्थगित गरिएको सम्बन्धी सूचना view
170February 25, 2020स्नातकोत्तर तहमा भर्ना समय थप सम्बन्धी सूचना view
171February 20, 2020विदा सम्बन्धी सूचना view
172February 16, 2020BCA 1st & 3rd Semester को प्रि–बोर्ड परीक्षा तथा BICTE 6th & 8th Semester को प्रथम आन्तरिक परीक्षाको आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
173February 16, 2020कक्षा ११ र १२ तथा बी.बी.एस. चौंथो वर्षको प्रि–बोर्ड परीक्षाको आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
174February 15, 2020BCA First & Third Semester को परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
175February 15, 2020MA (Sociology) 2nd & 4th Semester को परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
176February 15, 2020Bachelor (BBS/BA) को नियमित/आंशिक र मौका सहितको परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
177February 13, 2020कक्षा सञ्चालन समय परिवर्तन सम्बन्धी सूचना view
178February 10, 2020स्नातकोत्तर तहमा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
179February 10, 2020संवादको लागि आह्वान। view
180January 27, 2020BICTE Third Semester को कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
181January 21, 2020CMAT Orientation कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
182January 20, 2020BBS / BA First Year मा अध्ययनरत केही विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्ति फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
183January 19, 2020‘भुजङ्ग’को लागि लेख, रचना उपलब्ध गराउनेबारे सूचना view
184January 19, 2020स्नातकोत्तर तह दोस्रो वर्षका परीक्षार्थीहरूको परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना view
185January 19, 2020BICTE 4th Semester 2076 Exam Routine Published view
186January 17, 2020BCA First & Third र BICTE First Semester को प्रथम आन्तरिक परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
187January 16, 2020MA Sociology को प्रवेश परीक्षाको आवेदन फाराम भर्ने म्याद थप गरिएको सूचना view
188January 8, 2020सिफारिसको लागि आवश्यक कागजात सम्बन्धी सूचना view
189January 8, 2020स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको सम्बन्धी सूचना view
190January 8, 2020स्नातकोत्तर तह (MBS / MA (Sociology) प्रथम वर्षको परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
191January 8, 2020कक्षा ११ र १२ को वार्षिक परीक्षाका लागि परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना view
192January 8, 2020MBS 2nd & 4th Semester – 2020 को परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
193January 1, 2020IT विषय अन्तर्गत अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको सम्बन्धी सूचना view
194December 30, 2019Notice Regarding Supervisor Assignment for the Project of BICTE Eight Semester view
195December 30, 2019जाडो बिदा सम्बन्धी सूचना view
196December 30, 2019BICTE 4th Semester को परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
197December 30, 2019दोस्रो क्याम्पस सभामा उपस्थित हुने सम्बन्धी सूचना view
198December 26, 2019आन्तरिक मूल्यांकन परीक्षा दिने सम्बन्धी सूचना view
199December 24, 2019स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको लागि छात्रवृत्ति फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
200December 22, 2019दोस्रो क्याम्पस सभामा उपस्थित हुने सम्बन्धी सूचना view