MBS / MA 4th Semester को अनलाईन कक्षा सञ्चालन तालिका सम्बन्धी सूचना

उपर्युक्त सम्बन्धमा यहि मिति २०७८ साल जेठ ४ गते मंगलबारदेखि तपसिल बमोजिम कक्षा तालिका अनुसार MBS / MA 4th Semester को अनलाईन कक्षा सञ्चालन हुने व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छ ।

  • के.जी. वैदार, क्याम्पस प्रमुख
  • BBS (Bachelor in Business Studies) - 4 Years
  • BA (Bachelor in Arts) - 3 Years
  • BICTE (Bachelor in Information & Communication Technology Education) - 9 Semester
  • 10+2 (Management, Humanities & Education)
  • MBS (Master in Business Studies) - 4 Semester
  • MA (Master in Arts) - Sociology - 4 Semester
toggle