कक्षा ११ को प्रयोगात्मक परीक्षा सम्बन्धी सूचना

उपर्युक्त सम्बन्धमा यस क्याम्पसमा कक्षा ११ मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको प्रयोगात्मक परीक्षाको लागि तपसिल बमोजिम आफ्ना विषय शिक्षकहरुसँग यहि मिति २०७८ असार २५ गतेभित्र सम्पर्क गर्नुहुन सूचित गरिन्छ ।
साथै, शिक्षकहरुले यहि मिति २०७८ असार २९ गतेभित्र विद्यार्थीहरुको प्रयोगात्मक परीक्षाको प्राप्ताङ्क क्याम्पस प्रशासनमा बुझाउनुहुन समेत अनुरोध गरिन्छ ।

Management Group

S.N. Subjects Subject Teacher Contact Number
1 Compulsory English Sanjaya Shrestha 9842107107
2 Compulsory Nepali Deep Maya Luitel 9841453560
3 Social Studies Nirmala Raut 9803841024
4 Economics Rohit Phuyal 9849579421
5 Account Nirajan Karanjit 9841395535
6 Computer Science Jagadeep Palanchoke 9841204718
7 Business Studies (Eng) Barsha Baidar 9869550015
8 Business Studies (Nep) Nirmala Shrestha 9841709902

Humanities Group

S.N. Subjects Subject Teacher Contact Number
1 Compulsory English Yuvraj Neupane 9841263159
2 Compulsory Nepali Puspita Khanal 9860146299
3 Social Studies Shailendra Sharma 9841300990
4 Economics (Nep) Rohit Phuyal 9849579421
5 Economics (Eng) Pratibha Shrestha 9841597037
6 Major Nepali Deep Maya Luitel 9841453560
7 Sociology Krishna Pyari Nakarmi 9841300823
8 Rural Development Suresh K.C. 9841456140

(अर्चना हाडा)
सहायक क्याम्पस प्रमुख एवं परीक्षा समिति प्रमुख