Blog

स्नातक तह चौथौं बर्षको छुट परीक्षा फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना

उपर्युक्त सम्बन्धमा यस क्याम्पसमा ४ वर्षे स्नातक तह चौथो वर्षको परीक्षा आवेदन फाराम भर्न छुटेका परीक्षार्थीहरुले दोव्वर दस्तुर सहित २०७७ मंसिर ०८ गते सम्ममा परीक्षा आवेदन फारम भरी क्याम्पसमा बुझाउनुहुन सूचित गरिन्छ ।   -अर्चना हाडा, सहायक क्याम्पस प्रमुख

  • BBS (Bachelor in Business Studies) - 4 Years
  • BA (Bachelor in Arts) - 3 Years
  • BICTE (Bachelor in Information & Communication Technology Education) - 9 Semester
  • 10+2 (Management, Humanities & Education)
  • MBS (Master in Business Studies) - 4 Semester
  • MA (Master in Arts) - Sociology - 4 Semester
toggle