MBS Third Semester को कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना

उपर्युक्त सम्बन्धमा मिति २०७८ साल पुष ५ गते सोमबारदेखि MBS Third Semester को कक्षा सञ्चालन हुने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

कक्षा सञ्चालन समयः विहान ६ः२०–९ः०० बजेसम्म

 

-के. जि बैदार, क्याम्पस प्रमुख

  • BBS (Bachelor in Business Studies) - 4 Years
  • BA (Bachelor in Arts) - 3 Years
  • BICTE (Bachelor in Information & Communication Technology Education) - 9 Semester
  • 10+2 (Management, Humanities & Education)
  • MBS (Master in Business Studies) - 4 Semester
  • MA (Master in Arts) - Sociology - 4 Semester
toggle