MBS & MA (Soc) को आन्तरिक परीक्षा सम्बन्धी सूचना

उपर्युक्त सम्बन्धमा स्नातकोत्तर तह MBS & MA (Sociology) First Semester को आन्तरिक परीक्षा निम्न परीक्षा तालिका बमोजिम संचालन हुने भएकोले मिति २०७५ असार १५ गते, शुक्रबार सम्ममा आन्तरिक परीक्षा फाराम भरी क्याम्पस प्रशासनमा बुझाउनुहुन जानकारी गराउँदछु ।

परीक्षा तालिका

परीक्षा समयः बिहान ६ः३० बजेदेखि ९ः३० बजेसम्म

Date MBS First Semester MA (Soc) First Semester
2075-03-17,

Sunday

Managerial Communication

(MGT 519)

Introduction to Sociology

(So561)

2075-03-18,

Monday

Managerial Economics

(ECO 512)

Qualitative Research Methods in Sociology

(So562)

2075-03-19,

Tuesday

Marketing Management

(MGT 511)

Structural-functional Approach

(So563)

2075-03-20,

Wednesday

Statistical Methods

(MSC 514)

Caste and Class

(So564)

2075-03-21,

Thursday

Organizational Behavior

(MGT 515)

Theories of Social Change and Development

(So565)

परीक्षा आवेदन शुल्क: रु. २००।–

पुनश्च:
१. परीक्षाको मुल्याङ्कन नतिजा सम्बन्धित विषयको त्रि.वि. डीन कार्यालय, परीक्षा नियन्त्रण शाखामा पठाइने भएकोले परीक्षामा अनिवार्य सहभागी हुनुपर्नेछ । अन्यथा, मुल्याङ्कन नतिजामा अनुत्तीर्ण जनाइनेछ ।
२. आन्तरिक परीक्षामा सहभागी नहुने विद्यार्थीहरुलाई प्रतिविषय रु. ५०।– जरिवाना लाग्नेछ ।