MBS First Semester-2022 को कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना

उपर्युक्त सम्बन्धमा MBS First Semester-2022 मा भर्ना भएका विद्यार्थीहरुको २०७९ फागुन १४ गते आइतबारदेखि निम्नानुसारको तालिका अनुसार कक्षा सञ्चालन हुने व्यहोरा सम्बन्धित सम्पूर्णमा जानकारी गराइन्छ ।

Class Routine

Day/Time I (6:10-7:00) II (7:00-7:50) Break (7:50-8:00) III (8:00-8:50)
Sunday Statistical Methods- KKC Marketing Management – NS Managerial Communication
Monday Statistical Methods- KKC Marketing Management – NS Managerial Communication
Tuesday Statistical Methods- KKC Marketing Management – NS Managerial Communication
Wednesday Organizational Behavior- SKC Managerial Economics – PS
Thursday Organizational Behavior- SKC Managerial Economics – PS
Friday Organizational Behavior- SKC Managerial Economics – PS

-मंगलभक्त श्रेष्ठ, कार्यक्रम संयोजक