BICTE First Semester 075 को प्रयोगात्मक परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना ।

उपर्युक्त सम्बन्धमा त्रि.वि. परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, वल्खुबाट २०७५ सालमा सञ्चालन भएको BICTE First Semester को प्रयोगात्मक परीक्षा निम्नानुसार सञ्चालन हुने व्यहोरा जानकारी गराउँदछु ।

तपशिल
परीक्षा समयः बिहान ११ः३० बजे ।

Date Subjects
2075-04-24 Introduction to Information Technology (ICT Ed. 415)
Programming Concept with C (ICT Ed. 416)