BICTE 3rd Semester तथा BICTE 5th Semester को भौतिक कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना

उपर्युक्त सम्बन्धमा यही मिति २०७७ पौष २९ गते बुधबारदेखि BICTE 3rd Semester तथा BICTE 5th Semester को तपशिल कक्षा तालिका बमोजिम कक्षा सञ्चालन हुने व्यहोरा सम्बन्धित सम्पूर्णमा जानकारी गराइन्छ ।

BICTE 3rd Semester

 

Time

 

Day

6:30-7:30 7:30-8:30 8:30-9:30

Sunday

Calculus (PM) Web (SS)

DSA (JP)

Monday

Tuesday

Wednesday

Psychology (SA) IT Education (DK)

Microprocessor (AT)

Thursday

Friday

Saturday

Holiday

 

BICTE 5th Semester

Time

 

Day

6:30-7:30 7:30-8:30 8:30-9:30

Sunday

Curriculum (SA) Data Communication (AT)

Java (SS)

Monday

Math (PM)

Data Communication (AT)

Tuesday

Wednesday

Software Engineering (YN)

Java (SS)

Thursday

Friday

Saturday

Holiday

-जगदीप पलाञ्चोके, IT विषय समिति प्रमुख