BBS/BA First & Second Year को आन्तरिक परीक्षाको छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना

मिति २०७५ साल जेठ १३ गतेदेखि २० गतेसम्म सञ्चालन भएको BBS/BA First Year को दोस्रो त्रैमासिक परीक्षा र BBS/BA Second Year को प्रि–बोर्ड परीक्षामा निम्नानुसारका विद्यार्थीहरुले तपसिल बमोजिमको छात्रवृत्ति पाउने व्यहोरा सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

BBS First Year
सञ्चिता प्याकुरेल – शिक्षण शुल्कमा ४ महिना
अस्मिता पराजुली – शिक्षण शुल्कमा ३ महिना

BBS Second Year
चन्द्रावती राउत – शिक्षण शुल्कमा ४ महिना
सुस्मा बजगाईं – शिक्षण शुल्कमा ३ महिना
भावना प्याकुरेल – शिक्षण शुल्कमा २ महिना

BA First Year
सम्झना गौतम – शिक्षण शुल्कमा ४ महिना
निराजन सेढाइँ – शिक्षण शुल्कमा ३ महिना
सुस्मिता थापा – शिक्षण शुल्कमा २ महिना
सृष्टि खत्री – शिक्षण शुल्कमा १ महिना
सुस्मिता प्याकुरेल – शिक्षण शुल्कमा १ महिना
कृष्ण माया तामाङ – शिक्षण शुल्कमा १ महिना
एलिना लामा – शिक्षण शुल्कमा १ महिना

BA Second Year
नवराज श्रेष्ठ – शिक्षण शुल्कमा ४ महिना
श्यामबहादुर गोले – शिक्षण शुल्कमा ३ महिना

नोटः उपर्युक्त सूचनामा कसैको दाबी विरोध भएमा यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ५ (पाँच) दिनभित्र सम्पर्क राख्नहुन सूचित गरिन्छ । साथै, यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३० (तीस) दिनभित्र छात्रवृत्ति लिइसक्नुपर्नेछ ।