BBS Fourth Year को Project Work Report बुझाउने सम्बन्धी सूचना

यस क्याम्पसमा बीबीएस चौंथो वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुले मिति २०७६ वैशाख २५ गतेसम्ममा सम्बन्धित सुपरिवेक्षकको सहयोगमा Project Work Report को सम्पूर्ण तयारी पुरा गरी अनुसन्धान समितिमा बुझाउनका लागि सूचित गरिन्छ ।
नोटः सुपरिवेक्षक सम्बन्धी जानकारी २०७६ वैशाख १७ गते बिहान १०ः०० बजेपछि गराइनेछ ।

-प्रमुख,अनुसन्धान समिति