BBS Forth Year को कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना

उपर्युक्त सम्बन्धमा यस क्याम्पसमा BBS Forth Year को मिति २०७५/०२/२० गते आइतबारबाट कक्षा सञ्चालन गरिने व्यहोरा सम्पूर्ण शिक्षक तथा विद्यार्थीहरूलाई जानकारी गराइएको छ ।
– के.जि. वैदार, क्याम्पस प्रमुख