स्नातकोत्तर तह (MBS / MA) प्रथम वर्षको परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना

उपर्युक्त सम्बन्धमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुद्वारा २०७५ सालमा सञ्चालन हुने स्नातकोत्तर तह (MBS / MA) प्रथम वर्षको आंशिक परीक्षाको लागि तोकिएको सबै प्रक्रिया पूरा गरी मिति २०७६ वैशाख १५ गते, आइतबारसम्ममा परीक्षा आवेदन फाराम भरी क्याम्पस प्रशासनमा बुझाउनुहुन सूचित गरिन्छ । तोकिएको म्यादभित्र प्राप्त नभएका र प्रक्रिया पूरा नगरेका परीक्षा फारामहरु स्वीकार नगरिने समेत यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ ।

परीक्षा फाराम भर्ने अन्तिम मिति: २०७६ वैशाख १५ गते, आइतबार
परीक्षा शुल्क: रु. १,०००।–

विशेष सूचना:
१. परीक्षा आवेदन फाराममा त्रि.वि. रजिष्ट्रेशन नम्बर अनिवार्य उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।
२. परीक्षार्थीहरुले प्रथम वर्ष प्रथम पटक सहभागी भएको परीक्षाको सिम्बोल नं. र गतसाल सोही खण्डको परीक्षा दिएको सिम्बोल नम्बरहरु परीक्षा आवेदन फारामको शीर्षस्थान / निर्दिष्ट स्थानमा अनिवार्य उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।
३. परीक्षा फाराम विद्यार्थी स्वयम्ले भरी बुझाउनुपर्नेछ । यसमा अन्यथा भएमा क्याम्पस प्रशासन जवाफदेही हुनेछैन ।
४. परीक्षा आवेदन फाराम भर्नको लागि हालसालै खिचेको पासपोर्ट साइजको २ प्रति फोटो आवश्यक पर्नेछ ।