स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको सम्बन्धी सूचना

उपर्युक्त सम्बन्धमा यस क्याम्पसको स्नातकोत्तर तह (MBS / MA Sociology) मा अध्ययनरत निम्न विद्यार्थीहरुलाई शै.व. २०७६/७७ का लागि छात्रवृत्ति समितिको सिफारिस बमोजिम निम्नानुसार छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको छ ।

तपसिल

  1. अस्मिना पुटुवार – MBS II Semester – गरीब / नेवार – रु.८,५००।–  छात्रवृत्ति
  2. नबिन सापकोटा – MA II Semester –  गरीब / खसआर्य – रु.८,५००।– छात्रवृत्ति
  3. पुरुषोत्तम नेपाल – MA II Semester – जेहेन्दार / खसआर्य  – रु.८,५००।– छात्रवृत्ति
  4. राधिका सापकोटा – MBS II Semester – जेहेन्दार / महिला – रु.८,५००।– छात्रवृत्ति
  5. राजेश कार्की – MBS II Semester – जेहेन्दार / खसआर्य – रु.८,५००।– छात्रवृत्ति
  6. संजोग श्रेष्ठ – MA II Semester – जेहेन्दार / नेवार – रु.८,५००।– छात्रवृत्ति
  7. सुमित्रा तिमल्सिना – MBS II Semester – जेहेन्दार / महिला – रु.८,५००।– छात्रवृत्ति
  8. सुश्मा जंगम – MBS II Semester – महिला – रु.८,५००।– छात्रवृत्ति
  • के.जि. वैदार, क्याम्पस प्रमुख