विमा सम्बन्धी अभिमूखीकरण कक्षा सम्बन्धी सूचना

मिति २०७६ साल बैशाख १३ गते शुक्रबारको दिन यस क्याम्पसमा बि.बि.एस. प्रथम बर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको लागि विमा सम्बन्धी अभिमूखीकरण कक्षा तेस्रो घण्टी (८ः००–८ः४५) सम्म हुने सम्पूर्ण विद्यार्थीहरुलाई जानकारी गराइन्छ ।

-वित्तशास्त्र विषय समिति प्रमुख