बिदा सम्बन्धी सूचना !!

मिति २०७४ श्रावण १३ गते नागपञ्चमी र रक्षा बन्धन भएको हुनाले उक्त दिन क्याम्पस बिदा हुने सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छ ।

– प्रशासन, काभ्रे बहुमुखी क्याम्पस, बनेपा