बिदा सम्बन्धी सूचना

उपर्युक्त सम्बन्धमा २०७५ चैत्र ६ गते बुधबार फागुपूर्णिमा (होली) भएकोले उक्त दिन क्याम्पस बिदा हुने व्यहोरा जानकारी गराउँदछु ।

  • के. जि. वैदार, क्याम्पस प्रमुख