तिहार बिदा सम्बन्धी सूचना

उपर्युक्त सम्बन्धमा मिति २०७४ कार्तिक २ गतेदेखि ५ गतेसम्म नेपालीहरुको दोस्रो महान् चाड तिहार भएकोले उक्त दिन क्याम्पस बिदा हुने व्यहोरा जानकारी गराउँदछु । क्याम्पस कार्तिक ६ गते, सोमबारबाट सञ्चालन हुनेछ ।