छात्रवृत्ति नतिजा प्रकाशन सूचना

उपर्युक्त सम्बन्धमा Best Wishes Foundation, Malaysia द्वारा प्रदान गरिने छात्रवृत्तिका लागि यस क्याम्पसको छात्रवृत्ति उपसमितिको सिफारिस अनुसार निम्नानुसार विद्यार्थीहरु छात्रवृत्तिका लागि छनौट गरिएको जानकारी गराउँदछु ।

छात्रवृत्तिका लागि छनौटमा परेका विद्यार्थीहरुः

S.N. Students Name Level Group
1 Purni Maya Lama BBS II Year Janajati / Mahila
2 Elina Lama BA I Year Janajati / Mahila
3 Nisha Shrestha BBS I year Newar / Mahila
4 Satya Narayan Shrestha MBS I Semester Newar / Purush
5 Usha Shrestha BA I Year Newar / Mahila
6 Sangita Pradhan BBS I Year Newar / Mahila
7 Rashmi Dhakal MBS I Semester Khasarya / Mahila
8 Sabitra Ghimire BBS II Year Khasarya / Mahila
9 Menuka Timalsina MA I Semester Khasarya / Mahila
10 Shristi Khatri BA I Year Khasarya / Mahila