छात्रवृत्ति दाबीविरोध जरुरी सूचना

यस क्याम्पसबाट निम्नानुसारको शै.व.मा भर्ना भई उत्कृष्ट नतिजाका साथ उत्तीर्ण हुन सफल भएकोले क्याम्पसका ३७औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा स्वर्णपदक तथा विविध छात्रवृत्ति प्रदान गरिने भएकोले कसैको दाबीविरोध भएमा यही मिति २०७४ फागुन २० गते, आइतबारसम्ममा प्रमाण सहित निवेदन पेश गर्नुुहुन अनुरोध गर्दछु ।

S.N.. Academic Year Name of Student Level Obtained Mark Percentage
1 2069-70 Kishor Raj Dhungel MBS 620 62.00
2 2070-71 Suresh Sapkota MA 555 55.50
3 2070-71 Ritu Pandey BICTE 960 64.00
4 2070-71 Sushma Ghimire BA 681 48.64
5 2070-71 Sujan Dahal BBS 1083 54.15
6 2072-73 Masali Jimba +2 Edu 576 57.60
7 2072-73 Krishna Maya Tamang +2 Hum 543 54.30
8 2072-73 Nisha Shrestha +2 Mgmt 626 62.60