क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना

उपर्युक्त सम्बन्धमा यही मिति २०७७ साल फाल्गुण ४ गते मंगलबार श्रीपञ्चमी (सरस्वती पूजा) भएकोले उक्त दिन क्याम्पस विदा हुने जानकारी गराइएको छ । साथै कक्षा ११ को परीक्षा पूर्व निर्धारित तालिका अनुसार सञ्चालन हुने छ ।

-के. जि. वैदार, क्याम्पस प्रमुख

  • BBS (Bachelor in Business Studies) - 4 Years
  • BA (Bachelor in Arts) - 3 Years
  • BICTE (Bachelor in Information & Communication Technology Education) - 9 Semester
  • 10+2 (Management, Humanities & Education)
  • MBS (Master in Business Studies) - 4 Semester
  • MA (Master in Arts) - Sociology - 4 Semester
toggle