क्याम्पस प्रशासन विदा सम्बन्धी सूचना

उपर्युक्त सम्बन्धमा मिति २०७६ साल चैत्र ०७ गते नेपाल सरकारको निर्णायानुसार अत्यावश्यक १७ वटा सेवाबाहेक अन्य सम्पूर्ण सेवाहरु बन्द हुने भएकोले मिति २०७६ साल चैत्र ९ गते आइतबारदेखि २०७६ साल चैत्र २१ गते शुक्रबारसम्म क्याम्पस प्रशासन विदा हुने व्यहोरा जानकारी गराइएको छ ।

-के. जि. वैदार, क्याम्पस प्रमुख

  • BBS (Bachelor in Business Studies) - 4 Years
  • BA (Bachelor in Arts) - 3 Years
  • BICTE (Bachelor in Information & Communication Technology Education) - 9 Semester
  • 10+2 (Management, Humanities & Education)
  • MBS (Master in Business Studies) - 4 Semester
  • MA (Master in Arts) - Sociology - 4 Semester
toggle