कक्षा १२ को अनलाइन कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना (General Science, Computer Science, General Management)

उपर्युक्त सम्बन्धमा शै. व. २०७६।०७७ मा दिवा तथा बिहानी कक्षा ११ (General Science, Computer Science, General Management) मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको यहि श्रावण १८ गते आइतबारदेखि कक्षा १२ को निम्नानुसारको तालिका बमोजिम अनलाइन कक्षा सञ्चालन हुने सूचित गरिन्छ । अनलाइन कक्षा जुम सफ्टवेयर (Zoom Software) बाट सञ्चालन गरिनेछ ।

Time

 Day

8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-1:00
Sunday B.Math/Chemistry Math/Eco Break English Physics/Account
Monday B.Math/Chemistry Math/Eco Break English Physics/Account
Tuesday B.Math/Chemistry Math/Eco Break English Physics/Account
Wednesday B. Math/Chemistry Math/Eco Break Computer Science / Business Stud. / Nepali Physics/Account
Thursday B. Math/Chemistry Math/Eco Break Computer Science / Business Stud. / Nepali Physics/Account
Friday B. Math/Chemistry Math/Eco Break Computer Science / Business Stud. / Nepali Physics/Account
Saturday Holiday

पूनश्चः बजारशास्त्र विषय अध्ययन गर्न इच्छुक विद्यार्थीहरुले क्याम्पसमा सम्पर्क गर्नहुन सूचित गरिन्छ ।

थप जानकारीका लागि सम्पर्कः
उपप्राध्यापक मंगल भक्त श्रेष्ठ (९८४१७८३८६४)
कम्प्युटर ल्याब असिस्टेन्ट उद्धव श्रेष्ठ (९८४१४४४९०९)

-के. जि. वैदार, क्याम्पस प्रमुख