कक्षा ११ (Computer Engineering) को दोस्रो प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

उपर्युक्त सम्बन्धमा मिति २०७६ साल श्रावण ११ गते शनिबार भएको Class 11 (Computer Engineering) को दोस्रो प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गरिएको सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । साथै, उत्तीर्ण विद्यार्थीहरुको अन्तर्वार्ता यही मिति २०७६ श्रावण १३ गते बिहान १०ः३० बजे हुनेछ ।

Exam Date: 2076.04.11 – Result Date: 2076.04.11

S.No. Symbol no.  Name of the passed student
1 76-2-008 RACHANA SHRESTHA
2 76-2-010 SUNITA GUIDA
3 76-2-011 SURESH BUDHATHOKI
4 76-2-012 SWOSTIKA TIMALSINA
5 76-2-006 PRATIMA ADHIKARI
6 76-2-013 SANTOSHI NEUPANE
7 76-2-002 BIKRAM LAMA
8 76-2-007 PURNIMA PANDEY
9 76-2-009 RASMILA BAJGAIN
10 76-2-004 GANGA BAHADUR GAUTAM
11 76-2-003 DIBASH THING

 – Archana Hada

Exam Committee Chief

Date: 2076.04.11