कक्षा ११ को प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

उपर्युक्त सम्बन्धमा मिति २०७६ साल भाद्र १४ गते शनिबारका दिन भएको कक्षा ११ को प्रवेश परीक्षाको तपसिल बमोजिम नतिजा प्रकाशित गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

तपसिल

S.
No.
Symbol no.  Name of the student Faculty Result
1 2076-6-002 BIMAL TAMANG +2 EDUCATION Passed
2 2076-6-003 ANITA YASMALI MAGAR +2 EDUCATION Passed
3 2076-6-005 SAROJ MIJAR +2 HUMANITIES Passed
4 2076-6-006 SUJAN MIJAR +2 HUMANITIES Passed
5 2076-6-009 NAKAL PRADHAN +2 HUMANITIES Passed
6 2076-6-010 ANIL BISUNKE +2 HUMANITIES Passed
7 2076-6-012 UPENDRA LAMA +2 HUMANITIES Passed
8 2076-6-013 RUPESH MIJAR +2 HUMANITIES Passed
9 2076-6-014 ROMAN PRADHAN +2 HUMANITIES Passed
10 2076-6-015 KOHINOOR TAMANG +2 HUMANITIES Passed
11 2076-6-017 RABINA GAUTAM +2 MANAGEMENT Contact to Administration

अर्चना हाडा
प्रमुख, परीक्षा समिति