अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना

 

उपर्युक्त सम्बन्धमा यस क्याम्पसमा १०+२ तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट सञ्चालन हुने वार्षिक परीक्षालाई मध्यनजर गर्दै Account तथा C. English विषयको अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन हुन लागेको हुँदा पढ्न चाहने इच्छुक विद्यार्थीहरूले मिति २०७४/११/१३ गते सम्ममा आआफ्नो नाम दर्ता गराउन हुन सूचित गरिन्छ ।

अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन
कक्षा शुरू हुने मितिः २०७४ फागुण १३ गते आइतबार
समय ः दिउँसो ३ः०० बजेदेखि
स्थान ः क्याम्पस भवन

पुनश्चः पढ्न चाहने विद्यार्थीले दर्ता शुल्क जनही रू. २००।– सहित लेखा शाखामा नामावली बुझाउनुपर्नेछ । कक्षा सञ्चालनका लागि कम्तिमा १५ जना विद्यार्थी हुनुपर्नेछ ।