Result of First Entrance Exam of Bachelor Level – 2074

मिति २०७४ साल कार्तिक १५ गते बुधबारका दिन भएको स्नातक तह प्रथम वर्ष (BBS & BA) को प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गरिएको सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । साथै, उक्त प्रवेश परीक्षामा सि.नं. BA-011 का निराजन सेढाईले ७०.००% ल्याई प्रथम भएकाले निजलाई २०७४ कार्तिक २१ गतेभित्र भर्ना भएमा १ (एक) महिनाको शिक्षण शुल्कमा छुट हुने जानकारी गराइएको छ ।
पुनश्चः
– BBS Nepali Medium मा भर्ना हुन कम्तिमा १०+२ को परीक्षामा ४०% ल्याई उत्तीर्ण भएको हुनुपर्नेछ ।
– BBS English Medium (Special Class) मा भर्ना हुन कम्तिमा १०+२ को परीक्षामा ४५% ल्याई उत्तीर्ण भएको हुनुपर्नेछ ।

Result of First Entrance Exam of Bachelor Level – 2074
 
Level :
BA (Humanities) 
S.N. Symbol No. Name of Students Result
1 BA-011 Nirajan Sedhain Passed
2 BA-001 Krishna Maya Tamang Passed
3 BA-009 Masali Jimba Passed
4 BA-003 Rupak Kshetri Passed
5 BA-004 Sapana Tamang Passed
6 BA-010 Roshni Tamang Passed
7 BA-006 Shruti Badal Contact to Administration
8 BA-005 Shristhi Badal Contact to Administration
9 BA-008 Shyam Kumar Rana Contact to Administration
10 BA-002 Manish Rokka Contact to Administration
       
Level :
BBS (Nep. Med.) 
S.N. Symbol No. Name of Students Result
1 MN-007 Sanjiv Thapa Passed
2 MN-003 Asmita Poudel Contact to Administration
3 MN-004 Rupa Neupane Contact to Administration
4 MN-005 Nirmala Mainali Contact to Administration
5 MN-006 Kiran Dahal Contact to Administration
6 MN-008 Muna Tamang Contact to Administration
       
Level :
BBS (Eng. Med.)
S.N. Symbol No. Name of Students Result
1 ME-004 Sangita Pradhan Passed
2 ME-002 Pratik Dhital Passed
3 ME-006 Utsab Gautam Passed
4 ME-009 Pregesh Raj Vidyadhar Passed
5 ME-005 Uttam Gautam Passed
6 ME-010 Rishu Rajbansi Passed
7 ME-007 Sujan Suwal Contact to Administration
8 ME-008 Shrijana Banzara Contact to Administration
9 ME-001 Bipana Neupane Contact to Administration
10 ME-003 Sapana Adhikari Contact to Administration