MBS र MA Third Semester मा भर्नाको लागि म्याद थप गरिएको सम्बन्धी सूचना

उपर्युक्त सम्बन्धमा यस क्याम्पसमा MBS र MA Third Semester मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको अनुरोधलाई ध्यानमा राखी MBS र MA Third Semester को भर्ना समय मिति २०७९ फागुन १९ गते शुक्रबारसम्म थप गरिएको व्यहोरा सूचित गरिन्छ ।

  • २०७९ फागुन १९ गते शुक्रबारभित्र सेमेष्टर शुल्क एकमुष्ठ रु. २५,५००।– भुक्तानी गरेमा रु. ३,५००।– छुट हुनेछ ।
  • सेमेष्टर शुल्क किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्ने भएमा,
    • २०७९ फागुन १९ गते शुक्रबारभित्र रु. १५,५००।–
    • प्रि–बोर्ड परीक्षाको फाराम भर्ने समयमा रु. १०,०००।– गरी भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।

-के. जी. वैदार, क्याम्पस प्रमुख