BCA Second Semester 2019 को परीक्षा फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना

उपर्युक्त सम्बन्धमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकाय, परीक्षा नियन्त्रण महाशाखाद्वारा सञ्चालन हुने BCA Second Semester 2019 को परीक्षाका लागि यस क्याम्पसबाट सहभागी हुने नियमित विद्यार्थीहरुले तोकिएको सबै प्रक्रिया पूरा गरी मिति २०७६ भदौ ४ गते बुधबारसम्ममा परीक्षा आवेदन फाराम भरी क्याम्पस प्रशासनमा बुझाउनुहुन सूचित गरिन्छ । तोकिएको म्यादभित्र प्राप्त नभएका र प्रक्रिया पूरा नगरेका परीक्षा फारामहरु स्वीकार नगरिने समेत यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ ।

परीक्षा फाराम भर्ने अन्तिम मिति: २०७६ भदौ ४ गते, बुधबार
परीक्षा शुल्क: रु. २,५००।–
त्रि.वि. सेवा शुल्क: रु. १,५००।–
External / VIVA शुल्क (प्रति विषय रु. ५००।–): रु. २,०००।–

विशेष सूचना:

  • परीक्षा फाराम विद्यार्थी स्वयम्ले भरि बुझाउनुपर्नेछ । यसमा अन्यथा हुन गएमा क्याम्पस प्रशासन जवाफदेही हुनेछैन ।
  • परीक्षा आवेदन फाराम भर्न हालसालै खिचेको पासपोर्ट साइजको २ प्रति फोटो आवश्यक पर्नेछ ।
  • नियमित परीक्षार्थीहरुले बाँकी सम्पूर्ण शिक्षण शुल्क अनिवार्य बुझाउनुपर्नेछ ।

के.जि. वैदार, क्याम्पस प्रमुख