BBS First year (English Medium) को एकाई परीक्षा सम्बन्धी सूचना

उपर्युक्त सम्बन्धमा BBS First year (English Medium) को एकाई परीक्षा निम्न मिति र समयमा हुने जानकारी गराउँदछु ।

परीक्षा तालिका

Date Subjects
2074-09-09 Business Statistics
2074-09-11 Account
2074-09-12 Economics
2074-09-13 English
2074-09-14 Principle of Management

परीक्षा समय: विहान ६ः३० – ७ः३० सम्म
परीक्षा आवेदन शुल्क: रु. १००।–

पुनश्च : 
१. आन्तरिक परीक्षामा सहभागी नहुनेहरुलाई क्याम्पसबाट कुनै प्रकारको छात्रवृत्ति प्रदान गरिने छैन ।
२. परीक्षामा सामेल हुनको लागि अनिवार्य भर्ना हुनुपर्नेछ ।