BBS / BA Third Year को भर्ना तथा विषय छनौट सम्बन्धी सूचना

उपर्युक्त सम्बन्धमा यस शैक्षिक वर्ष २०७४/७५ का लागि BA (Humanities) Third Year मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूले Functional Paper (316) को कुनै एक विषय छनौट गरी अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीले यही मिति २०७४/०५/२५ गते भित्र भर्ना भई आफूले पढ्न चाहेको विषयमा नाम दर्ता (Enrollment) गर्नका लागि सूचित गरिन्छ । 

साथै, यस शैक्षिक वर्ष २०७४/७५ का लागि BBS  BA Third Year मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई सुविधा दिने हेतुले यही मिति २०७४/०५/३० गते भित्र भर्ना भएमा प्रवेश शुल्कमा रु. १०००।– छुट दिने र त्यसपछि प्रवेश शुल्कमा छुट नदिइने व्यहोरा जानकारी गराइएको छ ।  

  • काभ्रे बहुमुखी क्याम्पस, बनेपा