वि.वि.एस. चौथौं वर्षको कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना

उपर्युक्त सम्बन्धमा यही मिति २०७७ साल चैत्र ४ गते बुधबारदेखि वि.वि.एस. चौथौं वर्षको कक्षा निम्नानुसारको कक्षा समय तालिका बमोजिम सञ्चालन हुने व्यहोरा सूचित गरिन्छ ।

कक्षा समय तालिका

Time Subject
6:20-7:05 Fundamentals of Investment
7:05-7:50 Commercial Bank Management
7:50-8:05 Break
8:05-8:50 Entrepreneurship and Enterprise Development
8:50-9:30 Foundations of Financial Institution and Markets
9:30-10:10 Business Research Methods

 

के. जि. वैदार, क्याम्पस प्रमु्ख

  • BBS (Bachelor in Business Studies) - 4 Years
  • BA (Bachelor in Arts) - 3 Years
  • BICTE (Bachelor in Information & Communication Technology Education) - 9 Semester
  • 10+2 (Management, Humanities & Education)
  • MBS (Master in Business Studies) - 4 Semester
  • MA (Master in Arts) - Sociology - 4 Semester
toggle