छात्रवृत्ति [Best Wishes Foundation, Malaysia] नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

उपर्युक्त सम्बन्धमा Best Wishes Foundation, Malaysia बाट प्रदान गरिने छात्रवृत्तिका लागि यस क्याम्पसको छात्रवृत्ति समितिबाट गरिएको सिफारिस बमोजिम निम्न छात्राहरु उक्त छात्रवृत्तिको लागि छनौट गरिएको जानकारी गराउँदछु ।

तपसिल

S.N. Student’s Name Level Group
1. SARITA GAUTAM MA Second Semester गरीब/खसआर्य
2. LILA TIMALSINA MBS Second Semester जेहेन्दार/खसआर्य
3. PRAMILA BASNET MBS Second Semester जेहेन्दार/खसआर्य
4. SAJANA MANANDHAR BICTE Eighth Semester गरीब/नेवार
5. RENUKA KARMACHARYA BICTE First Semester गरीब/नेवार
6. ABINA KHATRI BCA First Semester जेहेन्दार/खसआर्य
7. SUNITA LAMA TAMANG BCA First Semester जनजाति
8. RUPA MIJAR BA First Year दलित
9. MANISHA KHADKA BBS First Year द्वन्द्वपीडित
10. PRAJINA SHRESTHA BBS First Year गरीब/नेवार
  • के.जि. वैदार, क्याम्पस प्रमुख