केदारनाथ स्पोर्टस् क्लब गठन गर्ने सम्बन्धी सूचना

उपर्युक्त सम्बन्धमा विद्यार्थीहरुको खेलकुद तथा अन्य श्रृजनात्मक प्रतिभाको प्रस्फूटन गराउने ध्येयले यस क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको सहभागितामा केदारनाथ स्पोर्टस् क्लब गठन गरिने भएकोले इच्छुक विद्यार्थीलाई सो कार्यक्रममा सहभागिताको लागि सूचित गरिन्छ ।

कार्यक्रम
स्थान ः क्याम्पस भवन
मिति ः २०७६/०४/२८ गते मंगलबार
समय ः विहान ७ः३० बजे

-प्रमुख,अतिरिक्त क्रियाकलाप समिति