कक्षा ११ र १२ तथा बी.बी.एस. चौंथो वर्षको प्रि–बोर्ड परीक्षाको आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना

उपर्युक्त सम्बन्धमा यस क्याम्पसमा कक्षा ११ र १२ तथा स्नातक तह बीबीएस चौंथो वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको प्रि–बोर्ड परीक्षा निम्न तालिका बमोजिम सञ्चालन हुने भएकोले परीक्षामा सहभागी हुने विद्यार्थीहरुले यही मिति २०७६ फागुन ८ गतेसम्ममा परीक्षा आवेदन फाराम भरी क्याम्पस प्रशासनमा बुझाउनहुन अनुरोध गरिन्छ ।
परीक्षा फाराम भर्ने अन्तिम मितिः २०७६ फागुन ८ गते, बिहिबार
परीक्षा समयः बिहान ७ः०० बजेदेखि १०ः०० बजेसम्म

Date Class 11 Class 12 BBS 4th Year
2076.11.14 Wednesday C. English ·         Sociology

·         Child Development Learning

MGT 220 – Entrepreneurship & Enterprises Development
2076.11.15 Thursday ·         Introduction to Education

·         Instructional Pedagogy

·         Sociology

C. English MGT 221 – Business Research Method
2076.11.16 Friday ·         HPE

·         Business Studies

·         Economics

·         Population Studies

·         Mass Communication

FIN 251 – Commercial Banking Management
2076.11.18 Sunday C. Nepali ·         HPE

·         Business Studies

FIN 252 – Found. Of Financial Institutions & Market
2076.11.19 Monday ·         Computer Science

·         M. Nepali

·         Rural Development

·         M. English

·         Accountancy

FIN 253 – Fund. Of Investment
2076.11.20 Tuesday ·         M. English

·         Accountancy

·         Computer Science

·         M. Nepali

·         Rural Development

2076.11.21 Wednesday ·        Economics

·        Population Studies

·        Mass Communication

·         Social Studies

·         Business Mathematics

·         Instructional Evaluation

·         Rural Economics

·         Marketing

परीक्षा आवेदन शुल्क: रु. ३००।–

विशेष सूचनाः
१. परीक्षामा उत्कृष्ट हुने विद्यार्थीहरुलाई देहाय बमोजिम छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ ।

  • कम्तीमा ६०% प्रथम ४ महिना शिक्षण शुल्क छुट
  • कम्तीमा ५०% दोस्रो ३ महिना शिक्षण शुल्क छुट
  • कम्तीमा ५०% तेस्रो २ महिना शिक्षण शुल्क छुट
  • कम्तीमा ५०% चौथो १ महिना शिक्षण शुल्क छुट
  • कम्तीमा ५०% पाँचौं १ महिना शिक्षण शुल्क छुट
  • कम्तीमा ५०% छैठौं १ महिना शिक्षण शुल्क छुट
  • कम्तीमा ५०% सातौं १ महिना शिक्षण शुल्क छुट

२. परीक्षामा सहभागिताका लागि अनिवार्य भर्ना भइसकेको हुनुपर्नेछ ।
३. आन्तरिक परीक्षामा सहभागी नहुने विद्यार्थीहरुलाई प्रतिविषय रु. १००।– जरिवाना लाग्नेछ ।
४. आन्तरिक परीक्षामा सहभागी नहुनेहरुलाई क्याम्पसबाट कुनै प्रकारको छात्रवृत्ति प्रदान गरिने छैन ।
५. छात्रवृत्तिको सूचीमा परेको तर आन्तरिक परीक्षामा सहभागी नहुने विद्यार्थीहरुको छात्रवृत्ति रद्द गरिनेछ ।

  • अर्चना हाडा (सहायक क्याम्पस प्रमुख एवं परीक्षा समिति प्रमुख)