BCA Second Semester तथा BCA Fourth Semester को कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना

उपर्युक्त सम्बन्धमा यही मिति २०७७ माघ २५ गते आइतबारदेखि BCA Second Semester तथा BCA Fourth Semester को तपशिल कक्षा तालिका बमोजिम कक्षा सञ्चालन हुने व्यहोरा सम्बन्धित सम्पूर्णमा जानकारी गराइन्छ ।

Effective from 2077/10/25

 

BCA Second Semester

Period

Day

1st (6:30-7:10) 2nd (7:10-7:50) Break (7:50-8:10) 3rd (8:10-8:30) 4th (8:50-9:30) 5th€ (9:30-10:10)
Sunday Account (NK) Math (RM) Microprocessor(AT) C. Programming (JP) English (SS)
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday C. Programming (JP)
Friday English (SS)

 

BCA Fourth Semester

Period

Day

1st (6:30-7:10) 2nd (7:10-7:50) Break (7:50-8:10) 3rd (8:10-8:30) 4th (8:50-9:30) 5th€ (9:30-10:10)
Sunday OS (DK) Database (UH) Scripting Language (SS) Software Engineering (RS) Numerical Method (SM)
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday

 

-जगदीप पलाञ्चोके, IT विषय समिति प्रमुख