BICTE Second Semester तथा BICTE Seventh Semester को कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना

उपर्युक्त सम्बन्धमा यही मिति २०७७ माघ २५ गते आइतबारदेखि BICTE Second Semester तथा BICTE Seventh Semester को तपशिल कक्षा तालिका बमोजिम कक्षा सञ्चालन हुने व्यहोरा सम्बन्धित सम्पूर्णमा जानकारी गराइन्छ ।

Effective from 2077/10/25

BICTE Second Semester

Period

Day

1st (6:30-7:10) 2nd (7:10-7:50) Break (7:50-8:10) 3rd (8:10-8:30) 4th (8:50-9:30) 5th€ (9:30-10:10)
Sunday OOPS (SS) Education (SA) Digital Logic (AT) English (KPN) Nepali
Monday Number Theory
Tuesday
Wednesday Education (SA) OOPS (SS)
Thursday English (KPN)
Friday

 

BICTE Seventh Semester

Period

Day

1st (6:30-7:10) 2nd (7:10-7:50) Break (7:50-8:10) 3rd (8:10-8:30) 4th (8:50-9:30)
Sunday Math- TPT AI-RM Network Security (YN) Pedagogy (SA)
Monday
Tuesday Teaching Math (RM)
Wednesday
Thursday Pedagogy (SA)
Friday

 

-जगदीप पलाञ्चोके, IT विषय समिति प्रमुख