अतिरिक्त क्रियाकलापमा सहभागी हुन नामदर्ता सम्बन्धी सूचना

उपरोक्त सम्बन्धमा यस क्याम्पसको ३७ औं वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा आयोजना गरिने खेलकुद सप्ताह अन्तर्गत संचालन हुने विभिन्न अतिरिक्त त्रियाकलापहरुमा सहभागी हुनका लागि सम्पूर्ण विद्मार्थीहरुमा सूचित गरिन्छ ।

कार्यक्रमहरुः
छात्रः
१. भलिवल
२. टेवल टेनिस (Double/Single)
३. फुटवल (7A Side)
४. बास्केटवल
५. सटपुट
६. म्याराथन
छात्राः
१. ब्याड मिन्टन
२. टेवल टेनिस (Double/Single)
३. चम्चा दौड
४. म्यूजिकल चेयर
५. डोरी तान्ने (Tug of War)
६. म्याराथन
खुल्लाः
१. चेस
२. हाजिरी जवाफ

नोटः
१. नाम दर्ता २०७४/०९/०७ गते सम्ममा अनिवार्य रुपमा गरिसक्नु पर्नेछ ।
२. नाम दर्ता निम्ति निवेदन सहित परिचय पत्र वा भर्ना भएको रसिद अनिवार्य रुपमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
३. खेलकुद कार्यक्रमको संचालन २०७४/०९/०९ देखि २०७४/०९/१४ गते सम्म हुनेछ ।
४. प्रत्येक खेलका लागि छुट्टा छुट्टै निवेदन चाहिने छ ।
५. सामूहिक खेलका लागि एक मु्ष्ठ निवेदन चाहिने छ ।
६. भलिवल खेलमा अनिवार्य ८ जनाको नाम सहित कम्तिमा पाँच टिम भएमा मात्र संचालन गरिने छ ।
७. फुटवल, भलिवल, बास्केटवलको लागि कम्तिमा पनि ३ टिमको सहभागिता हुनुपर्नेछ। यदि ३ टिमका मात्रे सहभागिता भएमा प्रथम हुने टिमलाई मात्र पुरस्कृत गरिनेछ, ४ टिमको सहभागिता भएमा प्रथम र द्धितीय तथा ५ वा सो भन्दा बढी भएमा प्रथम, द्धितीय र तेस्रो हुने टिमलाई नै पुरस्कृत गरिनेछ।
८. नाम दर्ताको लागि क्याम्पस प्रशासनमा राजन के.सी [राजु दाई] संग सम्पर्क गर्नुपर्नेछ ।
९. अन्य कार्यक्रमहरु आवश्यकता अनुसार पछि प्रकाशित गरिने छ ।

  • स्ववियु परिवार