College’s Notice

Sl NoDate PublishedSubjectLink
1January 12, 2021BICTE 3rd Semester तथा BICTE 5th Semester को भौतिक कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
2January 12, 2021कक्षा ११ (नियमित) को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना view
3December 31, 2020BICTE 9th Semester का विद्यार्थीहरुको लागि अभिमुखीकरण तथा शुक्ष्म शिक्षण कार्यक्रम सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना view
4December 29, 2020क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना view
5December 27, 2020क्याम्पस प्रशासन खुल्ने समय सम्बन्धी सूचना view
6December 25, 2020Routine of Masters First Year-2076 view
7December 10, 2020प्रयोगात्मक परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
8December 7, 2020कक्षा ११ को प्रयोगात्मक परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
9November 20, 2020कक्षा १२ को परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना view
10November 12, 2020क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना view
11November 10, 2020Routine of Bachelor Fourth Year view
12November 10, 2020स्नातक तह चौथौं बर्षको छुट परीक्षा फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
13October 16, 2020हार्दिक बधाई तथा शुभकामना view
14October 12, 2020बिदा सम्बन्धी सूचना view
15September 15, 2020स्नातकोत्तर तह (MBS/MA) का विद्यार्थीहरुका लागि छात्रवृत्ति आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
16September 13, 2020कक्षा १२ का परीक्षा आवेदन फाराम भरेका विद्यार्थीहरुले सम्पर्क राख्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना view
17August 10, 2020कक्षा १२ को अनलाइन कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
18August 10, 2020क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना view
19August 2, 2020क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना view
20July 29, 2020कक्षा १२ को अनलाइन कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना (General Science, Computer Science, General Management) view
21July 29, 2020BICTE 1st, 6th & 8th Semester को परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने म्याद थप सम्बन्धी सूचना view
22July 28, 2020कक्षा ११ को परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
23July 21, 2020प्रवेश पत्र तथा रजिष्ट्रेशन कार्ड वितरण सम्बन्धमा view
24July 13, 2020MA Third Semester को अनलाईन कक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना view
25July 8, 2020अनलाईन कक्षामा नियमित उपस्थित हुने सम्बन्धी सूचना view
26May 21, 2020अनलाइन कक्षाहरूको निम्ति सहुलियतदरको ई-प्याकेजहरु सम्बन्धी सूचना!! view
27May 10, 2020MBS Third Semester को अनलाइन कक्षाहरू सम्बन्धी सूचना view
28May 5, 2020Online class schedule for B.Ed. ICTE students view
29April 30, 2020BA Second Year को अनलाईन कक्षाहरू सम्बन्धी सूचना view
30April 27, 2020BBS First Year को अनलाईन कक्षाहरू संचालन सम्बन्धी सूचना view
31April 27, 2020MA First Semester तथा MBS First Semester का अनलाईन कक्षाहरू सम्बन्धी सूचना view
32March 22, 2020क्याम्पस प्रशासन विदा सम्बन्धी सूचना view
33March 20, 2020कक्षा ११ र १२ (दिवा समुह) को प्रयोगात्मक परीक्षा स्थगित सम्बन्धी सूचना view
34March 20, 2020कक्षा ११ र १२ को प्रयोगात्मक परीक्षा स्थगित गरिएको सम्बन्धी सूचना view
35March 19, 2020कक्षा ११ को प्रि–बोर्ड परीक्षा स्थगित गरिएको सम्बन्धी सूचना view
36March 18, 2020BICTE 1st, 6th र 8th Semester को परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
37March 18, 2020कक्षा सञ्चालन नहुने सम्बन्धी सूचना view
38March 18, 2020कक्षा ११ र १२ को प्रयोगात्मक परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
39March 13, 2020मा. वि. तह दिवा समुह कक्षा ११ र १२ प्रि–बोर्ड परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
40March 12, 2020BICTE 5th Semester को कक्षा सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना view
41March 10, 2020BBS 4th Year Exam Routine Published: TU view
42March 10, 2020कक्षा सञ्चालन नहुने सम्बन्धी सूचना view
43March 10, 2020कक्षा सञ्चालन नहुने सम्बन्धी सूचना view
44March 10, 2020कक्षा ११ को प्रि–बोर्ड परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
45March 6, 2020विदा सम्बन्धी सूचना view
46March 4, 2020कक्षा १२ तथा बी.बी.एस. चौंथो वर्षको प्रि–बोर्ड परीक्षाको परीक्षा तालिका सम्बन्धी सूचना view
47March 4, 2020BCA 1st & 3rd Semester को प्रि–बोर्ड परीक्षा तथा BICTE 6th & 8th Semester को प्रथम आन्तरिक परीक्षाको परीक्षा तालिका सम्बन्धी सूचना view
48March 1, 2020BICTE Third Semester मा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
49February 25, 2020आन्तरिक परीक्षा स्थगित गरिएको सम्बन्धी सूचना view
50February 25, 2020स्नातकोत्तर तहमा भर्ना समय थप सम्बन्धी सूचना view
51February 20, 2020विदा सम्बन्धी सूचना view
52February 16, 2020BCA 1st & 3rd Semester को प्रि–बोर्ड परीक्षा तथा BICTE 6th & 8th Semester को प्रथम आन्तरिक परीक्षाको आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
53February 16, 2020कक्षा ११ र १२ तथा बी.बी.एस. चौंथो वर्षको प्रि–बोर्ड परीक्षाको आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
54February 15, 2020BCA First & Third Semester को परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
55February 15, 2020MA (Sociology) 2nd & 4th Semester को परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
56February 15, 2020Bachelor (BBS/BA) को नियमित/आंशिक र मौका सहितको परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
57February 13, 2020कक्षा सञ्चालन समय परिवर्तन सम्बन्धी सूचना view
58February 10, 2020स्नातकोत्तर तहमा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
59February 10, 2020संवादको लागि आह्वान। view
60January 27, 2020BICTE Third Semester को कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
61January 21, 2020CMAT Orientation कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
62January 20, 2020BBS / BA First Year मा अध्ययनरत केही विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्ति फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
63January 19, 2020‘भुजङ्ग’को लागि लेख, रचना उपलब्ध गराउनेबारे सूचना view
64January 19, 2020स्नातकोत्तर तह दोस्रो वर्षका परीक्षार्थीहरूको परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना view
65January 19, 2020BICTE 4th Semester 2076 Exam Routine Published view
66January 17, 2020BCA First & Third र BICTE First Semester को प्रथम आन्तरिक परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
67January 16, 2020MA Sociology को प्रवेश परीक्षाको आवेदन फाराम भर्ने म्याद थप गरिएको सूचना view
68January 8, 2020सिफारिसको लागि आवश्यक कागजात सम्बन्धी सूचना view
69January 8, 2020स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको सम्बन्धी सूचना view
70January 8, 2020स्नातकोत्तर तह (MBS / MA (Sociology) प्रथम वर्षको परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
71January 8, 2020कक्षा ११ र १२ को वार्षिक परीक्षाका लागि परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना view
72January 8, 2020MBS 2nd & 4th Semester – 2020 को परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
73January 1, 2020IT विषय अन्तर्गत अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको सम्बन्धी सूचना view
74December 30, 2019Notice Regarding Supervisor Assignment for the Project of BICTE Eight Semester view
75December 30, 2019जाडो बिदा सम्बन्धी सूचना view
76December 30, 2019BICTE 4th Semester को परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
77December 30, 2019दोस्रो क्याम्पस सभामा उपस्थित हुने सम्बन्धी सूचना view
78December 26, 2019आन्तरिक मूल्यांकन परीक्षा दिने सम्बन्धी सूचना view
79December 24, 2019स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको लागि छात्रवृत्ति फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
80December 22, 2019दोस्रो क्याम्पस सभामा उपस्थित हुने सम्बन्धी सूचना view
81December 18, 2019छात्रवृत्ति फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
82December 18, 2019स्नातक तह प्रथम वर्षमा त्रिवि रजिष्ट्रेशन फाराम भर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना view
83December 18, 2019क्याम्पस पोसाक सम्बन्धी सूचना view
84December 16, 2019MBS II & IV र MA II Semester को प्रथम आन्तरिक परीक्षाको संशोधित तालिका सम्बन्धी सूचना view
85December 16, 2019BICTE Second Semester 2076 _ Exam Routine Published ! view
86December 16, 2019Notice Regarding Presentation for BICTE and BCA view
87December 13, 2019कक्षा ११ र १२ कम्प्युटर इन्जिनियरिङ्गको द्वितीय त्रैमासिक परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
88December 10, 2019BICTE 6th Semester 2076 मा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
89December 10, 2019BCA 3rd Semester 2076 मा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
90December 10, 2019क्याम्पस पोसाक सम्बन्धी सूचना view
91December 8, 2019BICTE 8th Semester को सेमेष्टर शुल्क बुझाउने सम्बन्धी सूचना view
92December 6, 2019MBS 2nd & 4th Semester / MA 2nd Semester को प्रथम आन्तरिक परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
93December 6, 2019BBS / BA First & Second Year को प्रथम आन्तरिक परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
94December 6, 2019कक्षा ११ र १२ को दोस्रो त्रैमासिक परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
95December 6, 2019आन्तरिक परीक्षाको छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना view
96December 4, 2019BBS 4th Year को Project Work सम्बन्धि अभिमुखीकरण कार्यक्रम हुने सूचना view
97December 4, 2019Exam Routine : Master’s Level 2nd Year-2076 view
98December 4, 2019BBS 4th Year को वार्षिक परीक्षा फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
99November 26, 2019छात्रवृत्ति [Best Wishes Foundation, Malaysia] नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना view
100November 22, 2019परिचय–पत्र नवीकरण गर्ने सम्बन्धी सूचना view
101November 22, 2019शिक्षकहरुका लागि अत्यन्त जरुरी सूचना view
102November 21, 2019छात्रवृत्ति (स्नातक / स्नातकोत्तर तह) फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
103November 20, 2019अनुशासन समिति गठन सम्बन्धी सूचना view
104November 20, 2019Notice for Monthly Test view
105November 20, 2019ID Card तथा Campus Uniform अनिवार्यता सम्बन्धी सूचना view
106November 19, 2019छात्रवृत्ति प्राप्त गरेका विद्यार्थीहरुका लागि अत्यन्त जरुरी सूचना view
107November 18, 2019MBS / MA सेमेष्टर प्रणालीमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको लागि अत्यन्तै जरुरी सूचना view
108November 13, 2019कक्षा समय परिवर्तन सम्बन्धी सूचना view
109November 13, 2019BICTE 6th र 8th Semester को कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
110November 12, 2019निःशुल्क मधुमेय परीक्षण शिविर हुने सम्बन्धी सूचना view
111November 12, 2019MBS Fourth Semester को सेमेष्टर शुल्क बुझाउने सम्बन्धी सूचना view
112November 12, 2019स्नातक तह (BBS/BA) प्रथम वर्षमा भर्नाको म्याद थप सम्बन्धी सूचना view
113November 11, 2019कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
114November 10, 2019कक्षा ११ र १२ को छात्रवृत्ति नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना view
115November 5, 2019स्नातक तह (BBS / BA) प्रथम वर्षमा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
116November 5, 2019BICTE Second Semester 2076 को परीक्षा फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
117November 1, 2019BICTE र BCA First Semester मा भर्ना तथा कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
118November 1, 2019अन्तर्वार्ता स्थगित गरिएको सम्बन्धी सूचना view
119October 24, 2019MBS / MA Second Semester को सेमेष्टर शुल्क बुझाउने म्याद थप सम्बन्धी सूचना view
120October 24, 2019बिदा सम्बन्धी सूचना view
121October 23, 2019BBS 4th Year, BBS/BA 3rd Year को प्रथम आन्तरिक परीक्षा र BICTE 2nd Semester को प्रि–बोर्ड परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
122October 21, 2019E-Library सदस्यताका लागि सूचना view
123October 20, 2019BBS Third Year तथा BA Third Year को भर्ना सम्बन्धी सूचना view
124October 17, 2019BCA Third Semester को कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
125October 16, 2019MA (Soc) Second Semester को सेमेष्टर शुल्क बुझाउने सम्बन्धी संशोधित सूचना view
126October 16, 2019स्नातक तह (BBS र BA) को दोस्रो प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
127September 27, 2019बिदा सम्बन्धी सूचना view
128September 27, 2019कक्षा ११ को ग्रेडबृद्धि (पुरक) परीक्षाका लागि परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
129September 25, 2019सम्पूर्ण शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको लागि सहभागिता सम्बन्धी सूचना view
130September 24, 2019BCA First Semester 2019 मा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
131September 24, 2019BA प्रथम वर्षको VIVA हुने सम्बन्धी सूचना view
132September 20, 2019BICTE Entrance Exam Result 2076 view
133September 19, 2019भित्तेपत्रिका प्रकाशन समन्वय समिति गठन सम्बन्धी सूचना view
134September 19, 2019बिदा सम्बन्धी सूचना view
135September 18, 2019बैठक बस्ने सम्बन्धी सूचना view
136September 18, 2019“कार्यालय सहायक” पदको लिखित परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
137September 18, 2019छात्रवृत्ति फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
138September 18, 2019BCA Entrance Exam – 2019 नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना view
139September 16, 2019MBS Second Semester को सेमेष्टर शुल्क बुझाउने सम्बन्धी संशोधित सूचना view
140September 16, 2019छात्रवृत्ति फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
141September 15, 2019BICTE 7thSemester Exam Routine 2076: TU view
142September 11, 2019BCA 2019 _ Entrance Exam Center Notice : TU view
143September 10, 2019BICTE Fifth Semester Exam Routine 2076: TU view
144September 10, 2019BCA Second Semester 2076 को परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना view
145September 10, 2019MA (Soc) Third Semester 2076 को परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना view
146September 10, 2019स्नातकोत्तर तह (MBS / MA) दोस्रो वर्षको परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
147September 10, 2019MBS Second Semester को सेमेष्टर शुल्क बुझाउने सम्बन्धी सूचना view
148September 10, 2019MBS Fourth Semester को कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
149September 9, 2019भित्ते पत्रिका (Wall Magazine) का लागि लेख/रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना view
150September 6, 2019कक्षा ११ को प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना view
151September 4, 2019BICTE II Semester को प्रथम आन्तरिक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना view
152August 31, 2019MA (Soc) Third Semester Exam Routine 2019: TU view
153August 31, 2019BCA Second Semester Exam Routine 2019: TU view
154August 31, 2019कक्षा ११ र १२ को प्रथम त्रैमासिक परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
155August 31, 2019कक्षा ११ को रजिष्ट्रेशन फाराम भर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना view
156August 26, 2019Exam Center Published: MBS 3rd Semester Regular Examination 2019 view
157August 26, 2019MA (Soc) First Semester Examination Center 2076 view
158August 25, 2019समितिहरुको गठन सम्बन्धी जरुरी सूचना view
159August 25, 2019BBS, BA र MBS को कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
160August 23, 2019BICTE Fourth Semester को कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
161August 21, 2019BCA Second Semester को प्रि–बोर्ड परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
162August 21, 2019BA Second Year को VIVA सम्बन्धी सूचना view
163August 13, 2019MBS Third Semester 2019 _ Exam Routine Published : TU view
164August 13, 2019MA (Sociology) First Semester 2019 _ Exam Routine Published : TU view
165August 12, 2019कक्षा १२ को ग्रेडबृद्धि (पुरक) परीक्षाका लागि परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
166August 11, 2019Exam Preparation Class सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
167August 11, 2019केदारनाथ स्पोर्टस् क्लब गठन गर्ने सम्बन्धी सूचना view
168August 7, 2019BICTE Fifth & Seventh Semester को आन्तरिक परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
169August 7, 2019BICTE Second Semester को आन्तरिक परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
170August 3, 2019Exam Center Notice: MBS First Semester 2019 view
171August 3, 2019MBS First Semester Exam Routine 2076: TU view
172August 3, 2019Exam Routine: BBS, BA & BICTE First Year 2076 view
173August 3, 2019BICTE 5th & 7th Semester को परीक्षा फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
174August 3, 2019BCA Second Semester 2019 को परीक्षा फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
175August 3, 2019आन्तरिक परीक्षाको छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना view
176August 3, 2019स्नातक तह प्रथम वर्षको प्रि–बोर्ड परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना view
177August 1, 2019BCA II Semester को पुनः परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
178July 27, 2019कक्षा ११ (Computer Engineering) को दोस्रो प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना view
179July 23, 2019कक्षा ११ को दोस्रो प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
180July 23, 2019कक्षा १२ (कम्प्युटर इन्जिनियरिङ्ग) को भर्ना सम्बन्धी सूचना view
181July 23, 2019कक्षा ११ (कम्प्युटर इन्जिनियरिङ्ग) को भर्नामा छुट सम्बन्धी सूचना view
182July 19, 2019कक्षा ११ (कम्प्युटर इन्जिनियरिङ्ग) को भर्ना सम्बन्धी सूचना view
183July 19, 2019कक्षा ११ (कम्प्युटर इन्जिनियरिङ्ग) को अन्तरवार्ताको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना view
184July 18, 2019BICTE Third Semester – Exam Routine Changed Notice view
185July 17, 2019MA (Soc) Third Semester 2019 को परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
186July 17, 2019कक्षा ११ को प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना view
187July 17, 2019कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
188July 17, 2019परीक्षा स्थगित गरिएको सम्बन्धी सूचना view
189July 5, 2019स्नातक तह तेस्रो वर्षको VIVA सम्बन्धी सूचना view
190July 5, 2019BCA / BICTE मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुका लागि सूचना view
191July 5, 2019इन्टर्न सम्बन्धी सूचना view
192June 23, 2019स्नातकोत्तर प्रथम बर्षको परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना view
193June 21, 2019बि.ए. दोस्रो वर्षका विद्यार्थीहरुलाई अध्ययन भ्रमण लगिने सम्बन्धी सूचना view
194June 18, 2019स्नातक तह (BBS / BA / BICTE) प्रथम वर्ष 2076 को परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
195June 18, 2019MA (Sociology) First Semester 2019 को परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
196June 18, 2019शोधपत्र (THESIS) तथा प्रयोगात्मक (PROJECT WORK) मौका परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
197June 15, 2019MBS / MA (Sociology) First Semester र MBS Third Semester को आन्तरिक परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
198June 15, 2019MBS First Semester – 2019 को परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
199June 15, 2019MBS Third Semester 2019 को परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
200June 15, 2019वर्षे बिदा सम्बन्धी सुचना view
  • BBS (Bachelor in Business Studies) - 4 Years
  • BA (Bachelor in Arts) - 3 Years
  • BICTE (Bachelor in Information & Communication Technology Education) - 9 Semester
  • 10+2 (Management, Humanities & Education)
  • MBS (Master in Business Studies) - 4 Semester
  • MA (Master in Arts) - Sociology - 4 Semester
toggle