College’s Notice

Sl NoDate PublishedSubjectLink
1July 12, 2021स्नातकोत्तर तह दोस्रो सेमेष्टरमा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
2July 6, 2021BICTE 9th Semester को Online VIVA Exam हुने सम्बन्धी सूचना view
3July 6, 2021कक्षा ११ को वार्षिक परीक्षाको परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना view
4July 6, 2021स्नातकोत्तर तह (MBS / MA) को प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
5July 6, 2021कक्षा ११ को प्रयोगात्मक परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
6July 5, 2021क्याम्पस कार्यालय सञ्चालन गरिने सम्बन्धी सूचना view
7June 28, 2021शिक्षकहरुका लागि LMS (Learning Management System) को तालिम सम्बन्धी जरुरी सूचना view
8June 28, 2021स्नातक तह दोस्रो वर्षको अनलाइन कक्षामा सहभागी हुन MS Teams ID मा नाम दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना view
9June 8, 2021अनिवार्य भर्ना सम्बन्धी सूचना view
10June 8, 2021स्नातक तह प्रथम वर्षको परीक्षा आवेदन फारामको भुक्तानी सम्बन्धी सूचना view
11June 6, 2021BCA र BICTE को अनलाईन कक्षाहरु Microsoft Teams बाट सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी सूचना view
12June 2, 2021BBS / BA First Year को अनलाईन मार्फत परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने म्याद थप सम्बन्धी सूचना view
13June 1, 2021प्राध्यापकहरुका लागि अत्यन्त जरुरी सूचना view
14May 26, 2021BBS / BA 3rd Year को Online Class सञ्चालन तालिका सम्बन्धी सूचना view
15May 24, 2021BBS / BA First Year को Online मार्फत परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
16May 17, 2021MBS / MA 4th Semester को अनलाईन कक्षा सञ्चालन तालिका सम्बन्धी सूचना view
17May 16, 2021MBS / MA 4th Semester को कक्षा सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना view
18May 16, 2021Online VIVA हुने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना view
19April 27, 2021Terms and Condition for Online Classes view
20April 23, 2021Exam Center Notice for MA Third Semester view
21April 23, 2021Online Class Schedule for Class 12, Day Shift Students view
22April 21, 2021सहभागी हुने सम्बन्धी सूचना view
23April 20, 2021Physical Classes postponed due to COVID-19 view
24April 19, 2021Exam Form Fill up notice for BBS|BA view
25April 19, 2021No class notice for 7th of Baisakh 2078 view
26April 13, 2021Holiday Notice view
27April 9, 2021Registration form fill up notice for BCA|BICTE|BBS|BA-2077 view
28April 8, 2021Notice regarding admission deadline for BICTE-2077 view
29April 8, 2021Notice regarding strictly following of COVID-19 health protocol view
30April 7, 2021Scholarship for BBS|BA-2076 students view
31April 6, 2021Admission notice for MA Second Semester view
32April 5, 2021Notice regarding form fill up for BICTE Second and Seventh Semester view
33April 5, 2021Notice regarding orientation and class start date for BCA-2077 view
34March 25, 2021क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना view
35March 24, 2021BBS Fourth Year को भर्ना सम्बन्धी सूचना view
36March 17, 2021BCA मा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
37March 15, 2021कक्षा सञ्चालन समय तालिका परिवर्तन सम्बन्धी सूचना view
38March 15, 2021वि.वि.एस. चौथौं वर्षको कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
39March 15, 2021वि. ए. तेस्रो वर्षको प्रयोगात्मक परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
40March 14, 2021BICTE-2077 को भर्ना सम्बन्धी सूचना view
41March 10, 2021BCA-2077 मा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
42March 10, 2021BBS|BA प्रथम वर्षमा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
43March 7, 2021क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना view
44March 4, 2021BICTE 9th Semester को सेमेष्टर शुल्क सम्बन्धी सूचना view
45March 1, 2021BICTE मा भर्ना शुल्कमा छुट सम्बन्धी सूचना view
46February 26, 2021MA Second Semester कोे कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
47February 17, 2021कक्षा १२ को कक्षा सञ्चालन नहुने सम्बन्धी सूचना view
48February 15, 2021BICTE Second Sem. तथा BICTE Seventh Sem. मा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
49February 15, 2021BCA Second Sem. तथा BCA Fourth Sem. मा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
50February 14, 2021क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना view
51February 14, 2021कक्षा १२ को ट्रान्सक्रिप्ट, माइग्रेशन र प्रोभिजनल (TMP) प्रमाण पत्र सम्बन्धमा view
52February 5, 2021BCA Second Semester तथा BCA Fourth Semester को कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
53February 5, 2021BICTE Second Semester तथा BICTE Seventh Semester को कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
54February 1, 2021छात्रवृत्तिको अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना view
55January 13, 2021क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना view
56January 12, 2021कक्षा ११ (नियमित) को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना view
57January 12, 2021BICTE 3rd Semester तथा BICTE 5th Semester को भौतिक कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
58January 12, 2021कक्षा ११ (नियमित) को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना view
59December 31, 2020BICTE 9th Semester का विद्यार्थीहरुको लागि अभिमुखीकरण तथा शुक्ष्म शिक्षण कार्यक्रम सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना view
60December 29, 2020क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना view
61December 27, 2020क्याम्पस प्रशासन खुल्ने समय सम्बन्धी सूचना view
62December 25, 2020Routine of Masters First Year-2076 view
63December 10, 2020प्रयोगात्मक परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
64December 7, 2020कक्षा ११ को प्रयोगात्मक परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
65November 20, 2020कक्षा १२ को परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना view
66November 12, 2020क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना view
67November 10, 2020Routine of Bachelor Fourth Year view
68November 10, 2020स्नातक तह चौथौं बर्षको छुट परीक्षा फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
69October 16, 2020हार्दिक बधाई तथा शुभकामना view
70October 12, 2020बिदा सम्बन्धी सूचना view
71September 15, 2020स्नातकोत्तर तह (MBS/MA) का विद्यार्थीहरुका लागि छात्रवृत्ति आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
72September 13, 2020कक्षा १२ का परीक्षा आवेदन फाराम भरेका विद्यार्थीहरुले सम्पर्क राख्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना view
73August 10, 2020कक्षा १२ को अनलाइन कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
74August 10, 2020क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना view
75August 2, 2020क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना view
76July 29, 2020कक्षा १२ को अनलाइन कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना (General Science, Computer Science, General Management) view
77July 29, 2020BICTE 1st, 6th & 8th Semester को परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने म्याद थप सम्बन्धी सूचना view
78July 28, 2020कक्षा ११ को परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
79July 21, 2020प्रवेश पत्र तथा रजिष्ट्रेशन कार्ड वितरण सम्बन्धमा view
80July 13, 2020MA Third Semester को अनलाईन कक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना view
81July 8, 2020अनलाईन कक्षामा नियमित उपस्थित हुने सम्बन्धी सूचना view
82May 21, 2020अनलाइन कक्षाहरूको निम्ति सहुलियतदरको ई-प्याकेजहरु सम्बन्धी सूचना!! view
83May 10, 2020MBS Third Semester को अनलाइन कक्षाहरू सम्बन्धी सूचना view
84May 5, 2020Online class schedule for B.Ed. ICTE students view
85April 30, 2020BA Second Year को अनलाईन कक्षाहरू सम्बन्धी सूचना view
86April 27, 2020BBS First Year को अनलाईन कक्षाहरू संचालन सम्बन्धी सूचना view
87April 27, 2020MA First Semester तथा MBS First Semester का अनलाईन कक्षाहरू सम्बन्धी सूचना view
88March 22, 2020क्याम्पस प्रशासन विदा सम्बन्धी सूचना view
89March 20, 2020कक्षा ११ र १२ (दिवा समुह) को प्रयोगात्मक परीक्षा स्थगित सम्बन्धी सूचना view
90March 20, 2020कक्षा ११ र १२ को प्रयोगात्मक परीक्षा स्थगित गरिएको सम्बन्धी सूचना view
91March 19, 2020कक्षा ११ को प्रि–बोर्ड परीक्षा स्थगित गरिएको सम्बन्धी सूचना view
92March 18, 2020BICTE 1st, 6th र 8th Semester को परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
93March 18, 2020कक्षा सञ्चालन नहुने सम्बन्धी सूचना view
94March 18, 2020कक्षा ११ र १२ को प्रयोगात्मक परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
95March 13, 2020मा. वि. तह दिवा समुह कक्षा ११ र १२ प्रि–बोर्ड परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
96March 12, 2020BICTE 5th Semester को कक्षा सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना view
97March 10, 2020BBS 4th Year Exam Routine Published: TU view
98March 10, 2020कक्षा सञ्चालन नहुने सम्बन्धी सूचना view
99March 10, 2020कक्षा सञ्चालन नहुने सम्बन्धी सूचना view
100March 10, 2020कक्षा ११ को प्रि–बोर्ड परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
101March 6, 2020विदा सम्बन्धी सूचना view
102March 4, 2020कक्षा १२ तथा बी.बी.एस. चौंथो वर्षको प्रि–बोर्ड परीक्षाको परीक्षा तालिका सम्बन्धी सूचना view
103March 4, 2020BCA 1st & 3rd Semester को प्रि–बोर्ड परीक्षा तथा BICTE 6th & 8th Semester को प्रथम आन्तरिक परीक्षाको परीक्षा तालिका सम्बन्धी सूचना view
104March 1, 2020BICTE Third Semester मा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
105February 25, 2020आन्तरिक परीक्षा स्थगित गरिएको सम्बन्धी सूचना view
106February 25, 2020स्नातकोत्तर तहमा भर्ना समय थप सम्बन्धी सूचना view
107February 20, 2020विदा सम्बन्धी सूचना view
108February 16, 2020BCA 1st & 3rd Semester को प्रि–बोर्ड परीक्षा तथा BICTE 6th & 8th Semester को प्रथम आन्तरिक परीक्षाको आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
109February 16, 2020कक्षा ११ र १२ तथा बी.बी.एस. चौंथो वर्षको प्रि–बोर्ड परीक्षाको आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
110February 15, 2020BCA First & Third Semester को परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
111February 15, 2020MA (Sociology) 2nd & 4th Semester को परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
112February 15, 2020Bachelor (BBS/BA) को नियमित/आंशिक र मौका सहितको परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
113February 13, 2020कक्षा सञ्चालन समय परिवर्तन सम्बन्धी सूचना view
114February 10, 2020स्नातकोत्तर तहमा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
115February 10, 2020संवादको लागि आह्वान। view
116January 27, 2020BICTE Third Semester को कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
117January 21, 2020CMAT Orientation कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
118January 20, 2020BBS / BA First Year मा अध्ययनरत केही विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्ति फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
119January 19, 2020‘भुजङ्ग’को लागि लेख, रचना उपलब्ध गराउनेबारे सूचना view
120January 19, 2020स्नातकोत्तर तह दोस्रो वर्षका परीक्षार्थीहरूको परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना view
121January 19, 2020BICTE 4th Semester 2076 Exam Routine Published view
122January 17, 2020BCA First & Third र BICTE First Semester को प्रथम आन्तरिक परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
123January 16, 2020MA Sociology को प्रवेश परीक्षाको आवेदन फाराम भर्ने म्याद थप गरिएको सूचना view
124January 8, 2020सिफारिसको लागि आवश्यक कागजात सम्बन्धी सूचना view
125January 8, 2020स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको सम्बन्धी सूचना view
126January 8, 2020स्नातकोत्तर तह (MBS / MA (Sociology) प्रथम वर्षको परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
127January 8, 2020कक्षा ११ र १२ को वार्षिक परीक्षाका लागि परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना view
128January 8, 2020MBS 2nd & 4th Semester – 2020 को परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
129January 1, 2020IT विषय अन्तर्गत अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको सम्बन्धी सूचना view
130December 30, 2019Notice Regarding Supervisor Assignment for the Project of BICTE Eight Semester view
131December 30, 2019जाडो बिदा सम्बन्धी सूचना view
132December 30, 2019BICTE 4th Semester को परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
133December 30, 2019दोस्रो क्याम्पस सभामा उपस्थित हुने सम्बन्धी सूचना view
134December 26, 2019आन्तरिक मूल्यांकन परीक्षा दिने सम्बन्धी सूचना view
135December 24, 2019स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको लागि छात्रवृत्ति फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
136December 22, 2019दोस्रो क्याम्पस सभामा उपस्थित हुने सम्बन्धी सूचना view
137December 18, 2019छात्रवृत्ति फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
138December 18, 2019स्नातक तह प्रथम वर्षमा त्रिवि रजिष्ट्रेशन फाराम भर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना view
139December 18, 2019क्याम्पस पोसाक सम्बन्धी सूचना view
140December 16, 2019MBS II & IV र MA II Semester को प्रथम आन्तरिक परीक्षाको संशोधित तालिका सम्बन्धी सूचना view
141December 16, 2019BICTE Second Semester 2076 _ Exam Routine Published ! view
142December 16, 2019Notice Regarding Presentation for BICTE and BCA view
143December 13, 2019कक्षा ११ र १२ कम्प्युटर इन्जिनियरिङ्गको द्वितीय त्रैमासिक परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
144December 10, 2019BICTE 6th Semester 2076 मा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
145December 10, 2019BCA 3rd Semester 2076 मा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
146December 10, 2019क्याम्पस पोसाक सम्बन्धी सूचना view
147December 8, 2019BICTE 8th Semester को सेमेष्टर शुल्क बुझाउने सम्बन्धी सूचना view
148December 6, 2019MBS 2nd & 4th Semester / MA 2nd Semester को प्रथम आन्तरिक परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
149December 6, 2019BBS / BA First & Second Year को प्रथम आन्तरिक परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
150December 6, 2019कक्षा ११ र १२ को दोस्रो त्रैमासिक परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
151December 6, 2019आन्तरिक परीक्षाको छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना view
152December 4, 2019BBS 4th Year को Project Work सम्बन्धि अभिमुखीकरण कार्यक्रम हुने सूचना view
153December 4, 2019Exam Routine : Master’s Level 2nd Year-2076 view
154December 4, 2019BBS 4th Year को वार्षिक परीक्षा फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
155November 26, 2019छात्रवृत्ति [Best Wishes Foundation, Malaysia] नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना view
156November 22, 2019परिचय–पत्र नवीकरण गर्ने सम्बन्धी सूचना view
157November 22, 2019शिक्षकहरुका लागि अत्यन्त जरुरी सूचना view
158November 21, 2019छात्रवृत्ति (स्नातक / स्नातकोत्तर तह) फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
159November 20, 2019अनुशासन समिति गठन सम्बन्धी सूचना view
160November 20, 2019Notice for Monthly Test view
161November 20, 2019ID Card तथा Campus Uniform अनिवार्यता सम्बन्धी सूचना view
162November 19, 2019छात्रवृत्ति प्राप्त गरेका विद्यार्थीहरुका लागि अत्यन्त जरुरी सूचना view
163November 18, 2019MBS / MA सेमेष्टर प्रणालीमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको लागि अत्यन्तै जरुरी सूचना view
164November 13, 2019कक्षा समय परिवर्तन सम्बन्धी सूचना view
165November 13, 2019BICTE 6th र 8th Semester को कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
166November 12, 2019निःशुल्क मधुमेय परीक्षण शिविर हुने सम्बन्धी सूचना view
167November 12, 2019MBS Fourth Semester को सेमेष्टर शुल्क बुझाउने सम्बन्धी सूचना view
168November 12, 2019स्नातक तह (BBS/BA) प्रथम वर्षमा भर्नाको म्याद थप सम्बन्धी सूचना view
169November 11, 2019कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
170November 10, 2019कक्षा ११ र १२ को छात्रवृत्ति नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना view
171November 5, 2019स्नातक तह (BBS / BA) प्रथम वर्षमा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
172November 5, 2019BICTE Second Semester 2076 को परीक्षा फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
173November 1, 2019BICTE र BCA First Semester मा भर्ना तथा कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
174November 1, 2019अन्तर्वार्ता स्थगित गरिएको सम्बन्धी सूचना view
175October 24, 2019MBS / MA Second Semester को सेमेष्टर शुल्क बुझाउने म्याद थप सम्बन्धी सूचना view
176October 24, 2019बिदा सम्बन्धी सूचना view
177October 23, 2019BBS 4th Year, BBS/BA 3rd Year को प्रथम आन्तरिक परीक्षा र BICTE 2nd Semester को प्रि–बोर्ड परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
178October 21, 2019E-Library सदस्यताका लागि सूचना view
179October 20, 2019BBS Third Year तथा BA Third Year को भर्ना सम्बन्धी सूचना view
180October 17, 2019BCA Third Semester को कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
181October 16, 2019MA (Soc) Second Semester को सेमेष्टर शुल्क बुझाउने सम्बन्धी संशोधित सूचना view
182October 16, 2019स्नातक तह (BBS र BA) को दोस्रो प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
183September 27, 2019बिदा सम्बन्धी सूचना view
184September 27, 2019कक्षा ११ को ग्रेडबृद्धि (पुरक) परीक्षाका लागि परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
185September 25, 2019सम्पूर्ण शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको लागि सहभागिता सम्बन्धी सूचना view
186September 24, 2019BCA First Semester 2019 मा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
187September 24, 2019BA प्रथम वर्षको VIVA हुने सम्बन्धी सूचना view
188September 20, 2019BICTE Entrance Exam Result 2076 view
189September 19, 2019भित्तेपत्रिका प्रकाशन समन्वय समिति गठन सम्बन्धी सूचना view
190September 19, 2019बिदा सम्बन्धी सूचना view
191September 18, 2019बैठक बस्ने सम्बन्धी सूचना view
192September 18, 2019“कार्यालय सहायक” पदको लिखित परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
193September 18, 2019छात्रवृत्ति फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
194September 18, 2019BCA Entrance Exam – 2019 नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना view
195September 16, 2019MBS Second Semester को सेमेष्टर शुल्क बुझाउने सम्बन्धी संशोधित सूचना view
196September 16, 2019छात्रवृत्ति फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
197September 15, 2019BICTE 7thSemester Exam Routine 2076: TU view
198September 11, 2019BCA 2019 _ Entrance Exam Center Notice : TU view
199September 10, 2019BICTE Fifth Semester Exam Routine 2076: TU view
200September 10, 2019BCA Second Semester 2076 को परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना view
  • BBS (Bachelor in Business Studies) - 4 Years
  • BA (Bachelor in Arts) - 3 Years
  • BICTE (Bachelor in Information & Communication Technology Education) - 9 Semester
  • 10+2 (Management, Humanities & Education)
  • MBS (Master in Business Studies) - 4 Semester
  • MA (Master in Arts) - Sociology - 4 Semester
toggle