College’s Notice

Sl NoDate PublishedSubjectLink
1December 28, 2023डेस्क बेन्च खरिद कार्यको शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना view
2November 2, 2023BCA (Batch-2023) को अभिमुुखीकरण कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना view
3October 17, 2023दशैं विदा सम्बन्धी सूचना view
4September 6, 2023जरीवानामा छुट दिने सम्बन्धी सूचना view
5September 6, 2023एम.बी.एस/एम.ए २०२२ समुहको दोस्रो सेमेस्टरमा भर्ना हुने सम्बन्धी सूचना view
6July 24, 2023कक्षा ११ को प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना view
7April 13, 2023क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना (नयाँ वर्ष २०८०) view
8April 13, 2023Notice regarding Proposal Defense of Project Work of BICTE 4th & BCA 4th, 6th and 8th Semester view
9April 3, 2023उद्यमशीलता सहयोग कार्यक्रमको तालिममा सहभागिताको लागि म्याद थप गरिएको सम्बन्धी सूचना view
10March 30, 2023BICTE 4th तथा BCA 4th, 6th र 8th Semester मा भर्नाको लागि म्याद थप गरिएको सम्बन्धी सूचना view
11March 29, 2023Notice regarding Proposal Defense of Project Work of BICTE 4th & BCA 4th, 6th and 8th Semester   view
12March 24, 2023स्नातक तहमा भर्ना खुला गरिएको सम्बन्धी सूचना view
13March 24, 2023उद्यमशीलता सहयोग कार्यक्रमको तालिममा सहभागिताको लागि सूचना view
14March 24, 2023Notice regarding Workshop on Successful Software and Career Development view
15March 24, 2023Notice regarding Project Orientation Program for BCA 4th, 6th & 8th Semester & BICTE 4th Semester view
16March 20, 2023Non-credit Course सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
17March 17, 2023BCA Second Semester को परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
18March 17, 2023वार्ता समिति गठन गरिएको सम्बन्धी सूचना view
19March 12, 2023BA|BBS Third Year को प्रथम आन्तरिक परीक्षा तथा B.Ed. Science First Year को प्रि–बोर्ड परीक्षाको छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना view
20March 9, 2023शोक विदा सम्बन्धी सूचना view
21March 6, 2023स्व. वि. यु. निर्वाचन-२०७९ मतदाता नामावली view
22March 5, 2023क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना (होली तथा अन्तराष्ट्रिय नारी दिवस) view
23February 28, 2023BICTE 4th र 9th Semester तथा BCA 4th, 6th र 8th Semester मा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
24February 28, 2023MA First Semester-2022 मा भर्नाको लागि म्याद थप गरिएको सम्बन्धी सूचना view
25February 26, 2023MBS र MA Third Semester मा भर्नाको लागि म्याद थप गरिएको सम्बन्धी सूचना view
26February 22, 2023Scholarship notice for the board topper students of MA, MBS, BA, BBS and +2 level view
27February 21, 2023NOTICE FOR BCA 4th, 6th & 8th Semester view
28February 21, 2023केदारनाथ विद्वतवृत्ति प्रदान गरिने सम्बन्धी सूचना (उत्कृष्ट शोधपत्र तथा परियोजना लेखन कार्य) view
29February 20, 2023MBS First Semester-2022 को कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
30February 20, 2023Scholarship notice of board exam toppers students of BBS 4th year, BBS 1st year and MBS 3rd Semester view
31February 19, 2023भर्ना सम्बन्धी सूचना view
32February 12, 2023अतिरिक्त क्रियाकलापहरुमा सहभागिताको सूचना view
33February 12, 2023कक्षा सञ्चालन नहुने सम्बन्धी सूचना (जनयुद्ध दिवस) view
34February 10, 2023SEMESTER BREAK NOTICE FOR BICTE-2077 view
35February 8, 2023MBS First Semester-2022 मा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
36February 5, 2023BBS Fourth Year को Project Work Report सम्बन्धी सूचना view
37February 5, 2023MBS Third Semester मा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
38February 3, 2023Scholarship notice for board exam topper of BICTE Second Semester view
39January 30, 2023बी.बी.एस. दोस्रो वर्षको परीक्षामुखी कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
40January 30, 2023बी.बी.एस. चौथौ वर्षको परीक्षामुखी कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
41January 20, 2023कक्षा सञ्चालन नहुने सम्बन्धी सूचना (सोनाम ल्होसार) view
42January 18, 2023MBS Third Semester को कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
43January 18, 2023BICTE-2079 को अभिमुखीकरण (Orientation) कार्यक्रम तथा कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
44January 8, 2023कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
45December 28, 2022हिउँदे विदा सम्बन्धी सूचना view
46December 20, 2022Notice regarding Spelling Contest view
47December 12, 2022MBS Fourth Semester exam form fill up notice view
48December 9, 2022BICTE First Semester-2079 admission notice view
49December 7, 2022चेतनामूलक विशेष कार्यक्रममा सहभागीताका लागि सूचना view
50November 28, 2022Scholarship notice of MA|MBS Second Semester Pre-board Examination view
51November 23, 2022BCA (Bachelor in Computer Application) First Semester-2079 Admission notice view
52November 14, 2022क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना (निर्वाचन) view
53November 9, 2022Scholarship notice for board exam topper of MBS First Semester view
54October 26, 2022Notice regarding change in time of class view
55October 12, 2022भित्ते पत्रिका (Wall Magazine) का लागि लेख\रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना view
56October 11, 2022MBS Fourth Semester को प्रि–बोर्ड परीक्षा स्थगित गरिएको सम्बन्धी सूचना view
57October 11, 2022हाजिरीजवाफ (Mathematics Quiz) प्रतियोगिता सम्बन्धी सूचना view
58October 11, 2022Notice for BCA VII Semester (Internship Orientation) view
59October 10, 2022BCA 2nd Semester तथा BICTE 2nd Semester को भर्ना सम्बन्धी सूचना view
60October 10, 2022BCA 2nd Sem. तथा BICTE 2nd Sem. को कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
61September 23, 2022दशैं विदा सम्बन्धी सूचना view
62September 20, 2022BICTE 5th (Batch 2075) / BICTE 7th (Batch 2074) Semester को सत्रान्त परीक्षाको छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना view
63September 20, 2022B.Ed. Science 1st Year, BBS 2nd Year, BA 2nd Year/ BBS 4th Year को आन्तरिक परीक्षाको छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना view
64September 20, 2022Scholarship notice for board exam toppers of BICTE 5th and 7th Semester view
65September 20, 2022Scholarship notice of internal examination of B.Ed. Science 1st yr, BBS|BA 2nd Year and BBS 4th Year view
66September 18, 2022क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना (संविधान दिवस) view
67September 18, 2022Scholarship notice for board exam toppers of BCA 3rd and 5th Semester view
68September 15, 2022म्याराथुन प्रतियोगितामा सहभागिता सम्बन्धी सूचना view
69September 14, 2022MBS Second Semester को परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
70September 13, 2022MBS Second र MBS Fourth Semester को Unit Test सम्बन्धी सूचना view
71September 12, 2022B.Ed. Science 1st, BBS 2nd & BA 2nd Year  को प्रथम आन्तरिक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना view
72September 9, 2022BBS|BA Third Year मा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
73September 4, 2022हाजिरीजवाफ प्रतियोगिता सम्बन्धी सूचना view
74August 29, 2022सूचना (हरितालिका तीज) view
75August 28, 2022Notice for Final Internal Evaluation of project work of BCA Fourth & Sixth Semester view
76August 24, 2022BCA 3rd, 5th & 7th Semester को भर्ना सम्बन्धी सूचना view
77August 22, 2022Scholarship notice for board exam topper of BICTE 8th Semester view
78August 22, 2022बी. ए. दोस्रो वर्षको VIVA सम्बन्धी सूचना view
79August 18, 2022क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना (श्रीकृष्ण जन्माष्टमी) view
80August 16, 2022BA Third Year (2076 Batch) को कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
81August 15, 2022BBS Third Year (2076 Batch) को कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
82August 11, 2022MBS Fourth Semester को Dissertation Writing सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम हुने सूचना view
83August 10, 2022क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना {सापारु (गाईजात्रा)} view
84August 10, 2022Scholarship notice for board exam toppers of BCA First Semester view
85August 1, 2022MA|MBS Fourth Semester को भर्ना सम्बन्धी संशोधित सूचना view
86July 31, 2022Scholarship notice for board exam topper of MA (Sociology) Second Semester view
87July 24, 2022MBS Fourth Semester मा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
88July 24, 2022Scholarship notice of internal examination of BA/BSW First Semester view
89July 20, 2022Scholarship notice of first terminal examination of BBS|BA|BSW First Year view
90July 18, 2022Scholarship notice for board exam topper of BICTE First Semester view
91July 14, 2022उपस्थितिको लागि सूचना view
92July 12, 2022Name list of students getting scholarship of BICTE 2nd & 5th, BCA 2nd, 4th & 6th, BA|BBS 2nd Year, MA|MBS 1st year and MBS 3rd Semester view
93July 8, 2022MBS Fourth Semester को कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
94July 8, 2022BICTE Third Semester मा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
95July 8, 2022MA (Sociology) Second & Fourth Semester मा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
96July 1, 2022BICTE Third Semester को कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
97June 17, 2022कक्षा सञ्चालन नहुने सम्बन्धी सूचना view
98May 27, 2022बी.ए. प्रथम तथा द्वितीय वर्षका विद्यार्थीहरुको अनिवार्य हाजिरी सम्बन्धी सूचना view
99May 27, 2022क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना (गणतन्त्र दिवस) view
100May 25, 2022BCA 2nd|4th|6th प्रि–बोर्ड परीक्षाको छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना view
101May 24, 2022Final Internal Project Defense notice for BCA IV & VI Semester view
102May 20, 2022MBS Second Semester को कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
103April 29, 2022क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना (अन्तराष्ट्रिय मजदुर दिवस) view
104March 11, 2022BICTE First Semester-2078 मा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
105March 8, 2022क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना view
106February 19, 2022Notice Regarding Project Work for BCA IV & VI Semester view
107February 6, 2022BCA|BICTE को अनलाईन कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
108February 1, 2022Bachelor in Computer Application (BCA) First Semester-2078 मा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
109February 1, 2022BBS|BA First Year, BBS Third Year र BICTE 3rd Semester को प्रि–बोर्ड परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना view
110January 26, 2022सूचना view
111January 20, 2022MBS|MA First Sem., MBS|MA Third Sem. तथा BBS|BA Second Year को अनलाइन कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
112December 22, 2021क्याम्पस पोसाक अनिवार्य लगाउने सम्बन्धी सूचना view
113December 17, 2021क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना view
114December 17, 2021MBS Third Semester को कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
115December 14, 2021MA (Sociology) First Semester को अभिुूखीकरण (Orientation) कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना view
116November 19, 2021MA (Sociology) First Semester-2021 मा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
117November 16, 2021Manager तथा Accountant तालिमको लागि नाम दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना view
118November 16, 2021BICTE 4th Semester तथा BICTE 6th Semester को प्रयोगात्मक परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
119November 15, 2021MBS/MA (Sociology) Fourth Semester को Assignment बुझाउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना view
120November 14, 2021BCA 1st, 3rd, 5th र BICTE 1st, 3rd, 8th Semester का विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको सम्बन्धी सूचना view
121November 13, 2021भौतिक उपस्थितिमा कक्षा सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना view
122October 23, 2021MA (Sociology) Third Semester मा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
123October 22, 2021BBS Fourth Year को Project Work Report को Proposal बुझाउने सम्बन्धी सूचना view
124August 26, 2021कक्षा ११ को नतिजा प्रकाशन तथा ग्रेडबृद्धि परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
125July 12, 2021स्नातकोत्तर तह दोस्रो सेमेष्टरमा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
126July 6, 2021BICTE 9th Semester को Online VIVA Exam हुने सम्बन्धी सूचना view
127July 6, 2021कक्षा ११ को वार्षिक परीक्षाको परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना view
128July 6, 2021स्नातकोत्तर तह (MBS / MA) को प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
129July 6, 2021कक्षा ११ को प्रयोगात्मक परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
130July 5, 2021क्याम्पस कार्यालय सञ्चालन गरिने सम्बन्धी सूचना view
131June 28, 2021शिक्षकहरुका लागि LMS (Learning Management System) को तालिम सम्बन्धी जरुरी सूचना view
132June 28, 2021स्नातक तह दोस्रो वर्षको अनलाइन कक्षामा सहभागी हुन MS Teams ID मा नाम दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना view
133June 8, 2021अनिवार्य भर्ना सम्बन्धी सूचना view
134June 8, 2021स्नातक तह प्रथम वर्षको परीक्षा आवेदन फारामको भुक्तानी सम्बन्धी सूचना view
135June 6, 2021BCA र BICTE को अनलाईन कक्षाहरु Microsoft Teams बाट सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी सूचना view
136June 2, 2021BBS / BA First Year को अनलाईन मार्फत परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने म्याद थप सम्बन्धी सूचना view
137June 1, 2021प्राध्यापकहरुका लागि अत्यन्त जरुरी सूचना view
138May 26, 2021BBS / BA 3rd Year को Online Class सञ्चालन तालिका सम्बन्धी सूचना view
139May 24, 2021BBS / BA First Year को Online मार्फत परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
140May 17, 2021MBS / MA 4th Semester को अनलाईन कक्षा सञ्चालन तालिका सम्बन्धी सूचना view
141May 16, 2021MBS / MA 4th Semester को कक्षा सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना view
142May 16, 2021Online VIVA हुने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना view
143April 27, 2021Terms and Condition for Online Classes view
144April 23, 2021Exam Center Notice for MA Third Semester view
145April 23, 2021Online Class Schedule for Class 12, Day Shift Students view
146April 21, 2021सहभागी हुने सम्बन्धी सूचना view
147April 20, 2021Physical Classes postponed due to COVID-19 view
148April 19, 2021Exam Form Fill up notice for BBS|BA view
149April 19, 2021No class notice for 7th of Baisakh 2078 view
150April 13, 2021Holiday Notice view
151April 9, 2021Registration form fill up notice for BCA|BICTE|BBS|BA-2077 view
152April 8, 2021Notice regarding admission deadline for BICTE-2077 view
153April 8, 2021Notice regarding strictly following of COVID-19 health protocol view
154April 7, 2021Scholarship for BBS|BA-2076 students view
155April 6, 2021Admission notice for MA Second Semester view
156April 5, 2021Notice regarding form fill up for BICTE Second and Seventh Semester view
157April 5, 2021Notice regarding orientation and class start date for BCA-2077 view
158March 25, 2021क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना view
159March 24, 2021BBS Fourth Year को भर्ना सम्बन्धी सूचना view
160March 17, 2021BCA मा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
161March 15, 2021कक्षा सञ्चालन समय तालिका परिवर्तन सम्बन्धी सूचना view
162March 15, 2021वि.वि.एस. चौथौं वर्षको कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
163March 15, 2021वि. ए. तेस्रो वर्षको प्रयोगात्मक परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
164March 14, 2021BICTE-2077 को भर्ना सम्बन्धी सूचना view
165March 10, 2021BCA-2077 मा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
166March 10, 2021BBS|BA प्रथम वर्षमा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
167March 7, 2021क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना view
168March 4, 2021BICTE 9th Semester को सेमेष्टर शुल्क सम्बन्धी सूचना view
169March 1, 2021BICTE मा भर्ना शुल्कमा छुट सम्बन्धी सूचना view
170February 26, 2021MA Second Semester कोे कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
171February 17, 2021कक्षा १२ को कक्षा सञ्चालन नहुने सम्बन्धी सूचना view
172February 15, 2021BICTE Second Sem. तथा BICTE Seventh Sem. मा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
173February 15, 2021BCA Second Sem. तथा BCA Fourth Sem. मा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
174February 14, 2021क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना view
175February 14, 2021कक्षा १२ को ट्रान्सक्रिप्ट, माइग्रेशन र प्रोभिजनल (TMP) प्रमाण पत्र सम्बन्धमा view
176February 5, 2021BCA Second Semester तथा BCA Fourth Semester को कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
177February 5, 2021BICTE Second Semester तथा BICTE Seventh Semester को कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
178February 1, 2021छात्रवृत्तिको अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना view
179January 13, 2021क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना view
180January 12, 2021कक्षा ११ (नियमित) को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना view
181January 12, 2021BICTE 3rd Semester तथा BICTE 5th Semester को भौतिक कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
182January 12, 2021कक्षा ११ (नियमित) को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना view
183December 31, 2020BICTE 9th Semester का विद्यार्थीहरुको लागि अभिमुखीकरण तथा शुक्ष्म शिक्षण कार्यक्रम सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना view
184December 29, 2020क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना (यःमरी पुन्ही, धान्य पूर्णिमा तथा उधौली पर्व) view
185December 29, 2020क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना view
186December 27, 2020क्याम्पस प्रशासन खुल्ने समय सम्बन्धी सूचना view
187December 25, 2020Routine of Masters First Year-2076 view
188December 10, 2020प्रयोगात्मक परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
189December 7, 2020कक्षा ११ को प्रयोगात्मक परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
190November 20, 2020कक्षा १२ को परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना view
191November 12, 2020क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना view
192November 10, 2020Routine of Bachelor Fourth Year view
193November 10, 2020स्नातक तह चौथौं बर्षको छुट परीक्षा फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
194November 10, 2020स्नातक तह चौथौं बर्षको छुट परीक्षा फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
195October 16, 2020हार्दिक बधाई तथा शुभकामना view
196October 12, 2020बिदा सम्बन्धी सूचना view
197September 15, 2020स्नातकोत्तर तह (MBS/MA) का विद्यार्थीहरुका लागि छात्रवृत्ति आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
198September 13, 2020कक्षा १२ का परीक्षा आवेदन फाराम भरेका विद्यार्थीहरुले सम्पर्क राख्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना view
199August 10, 2020कक्षा १२ को अनलाइन कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
200August 10, 2020क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना view