College’s Notice

Sl NoDate PublishedSubjectLink
1September 6, 2023जरीवानामा छुट दिने सम्बन्धी सूचना view
2September 6, 2023एम.बी.एस/एम.ए २०२२ समुहको दोस्रो सेमेस्टरमा भर्ना हुने सम्बन्धी सूचना view
3July 24, 2023कक्षा ११ को प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना view
4April 13, 2023क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना (नयाँ वर्ष २०८०) view
5April 13, 2023Notice regarding Proposal Defense of Project Work of BICTE 4th & BCA 4th, 6th and 8th Semester view
6April 3, 2023उद्यमशीलता सहयोग कार्यक्रमको तालिममा सहभागिताको लागि म्याद थप गरिएको सम्बन्धी सूचना view
7March 30, 2023BICTE 4th तथा BCA 4th, 6th र 8th Semester मा भर्नाको लागि म्याद थप गरिएको सम्बन्धी सूचना view
8March 29, 2023Notice regarding Proposal Defense of Project Work of BICTE 4th & BCA 4th, 6th and 8th Semester   view
9March 24, 2023स्नातक तहमा भर्ना खुला गरिएको सम्बन्धी सूचना view
10March 24, 2023उद्यमशीलता सहयोग कार्यक्रमको तालिममा सहभागिताको लागि सूचना view
11March 24, 2023Notice regarding Workshop on Successful Software and Career Development view
12March 24, 2023Notice regarding Project Orientation Program for BCA 4th, 6th & 8th Semester & BICTE 4th Semester view
13March 20, 2023Non-credit Course सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
14March 17, 2023BCA Second Semester को परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
15March 17, 2023वार्ता समिति गठन गरिएको सम्बन्धी सूचना view
16March 12, 2023BA|BBS Third Year को प्रथम आन्तरिक परीक्षा तथा B.Ed. Science First Year को प्रि–बोर्ड परीक्षाको छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना view
17March 9, 2023शोक विदा सम्बन्धी सूचना view
18March 6, 2023स्व. वि. यु. निर्वाचन-२०७९ मतदाता नामावली view
19March 5, 2023क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना (होली तथा अन्तराष्ट्रिय नारी दिवस) view
20February 28, 2023BICTE 4th र 9th Semester तथा BCA 4th, 6th र 8th Semester मा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
21February 28, 2023MA First Semester-2022 मा भर्नाको लागि म्याद थप गरिएको सम्बन्धी सूचना view
22February 26, 2023MBS र MA Third Semester मा भर्नाको लागि म्याद थप गरिएको सम्बन्धी सूचना view
23February 22, 2023Scholarship notice for the board topper students of MA, MBS, BA, BBS and +2 level view
24February 21, 2023NOTICE FOR BCA 4th, 6th & 8th Semester view
25February 21, 2023केदारनाथ विद्वतवृत्ति प्रदान गरिने सम्बन्धी सूचना (उत्कृष्ट शोधपत्र तथा परियोजना लेखन कार्य) view
26February 20, 2023MBS First Semester-2022 को कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
27February 20, 2023Scholarship notice of board exam toppers students of BBS 4th year, BBS 1st year and MBS 3rd Semester view
28February 19, 2023भर्ना सम्बन्धी सूचना view
29February 12, 2023अतिरिक्त क्रियाकलापहरुमा सहभागिताको सूचना view
30February 12, 2023कक्षा सञ्चालन नहुने सम्बन्धी सूचना (जनयुद्ध दिवस) view
31February 10, 2023SEMESTER BREAK NOTICE FOR BICTE-2077 view
32February 8, 2023MBS First Semester-2022 मा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
33February 5, 2023BBS Fourth Year को Project Work Report सम्बन्धी सूचना view
34February 5, 2023MBS Third Semester मा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
35February 3, 2023Scholarship notice for board exam topper of BICTE Second Semester view
36January 30, 2023बी.बी.एस. दोस्रो वर्षको परीक्षामुखी कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
37January 30, 2023बी.बी.एस. चौथौ वर्षको परीक्षामुखी कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
38January 20, 2023कक्षा सञ्चालन नहुने सम्बन्धी सूचना (सोनाम ल्होसार) view
39January 18, 2023MBS Third Semester को कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
40January 18, 2023BICTE-2079 को अभिमुखीकरण (Orientation) कार्यक्रम तथा कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
41January 8, 2023कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
42December 28, 2022हिउँदे विदा सम्बन्धी सूचना view
43December 20, 2022Notice regarding Spelling Contest view
44December 12, 2022MBS Fourth Semester exam form fill up notice view
45December 9, 2022BICTE First Semester-2079 admission notice view
46December 7, 2022चेतनामूलक विशेष कार्यक्रममा सहभागीताका लागि सूचना view
47November 28, 2022Scholarship notice of MA|MBS Second Semester Pre-board Examination view
48November 23, 2022BCA (Bachelor in Computer Application) First Semester-2079 Admission notice view
49November 14, 2022क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना (निर्वाचन) view
50November 9, 2022Scholarship notice for board exam topper of MBS First Semester view
51October 26, 2022Notice regarding change in time of class view
52October 12, 2022भित्ते पत्रिका (Wall Magazine) का लागि लेख\रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना view
53October 11, 2022MBS Fourth Semester को प्रि–बोर्ड परीक्षा स्थगित गरिएको सम्बन्धी सूचना view
54October 11, 2022हाजिरीजवाफ (Mathematics Quiz) प्रतियोगिता सम्बन्धी सूचना view
55October 11, 2022Notice for BCA VII Semester (Internship Orientation) view
56October 10, 2022BCA 2nd Semester तथा BICTE 2nd Semester को भर्ना सम्बन्धी सूचना view
57October 10, 2022BCA 2nd Sem. तथा BICTE 2nd Sem. को कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
58September 23, 2022दशैं विदा सम्बन्धी सूचना view
59September 20, 2022BICTE 5th (Batch 2075) / BICTE 7th (Batch 2074) Semester को सत्रान्त परीक्षाको छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना view
60September 20, 2022B.Ed. Science 1st Year, BBS 2nd Year, BA 2nd Year/ BBS 4th Year को आन्तरिक परीक्षाको छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना view
61September 20, 2022Scholarship notice for board exam toppers of BICTE 5th and 7th Semester view
62September 20, 2022Scholarship notice of internal examination of B.Ed. Science 1st yr, BBS|BA 2nd Year and BBS 4th Year view
63September 18, 2022क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना (संविधान दिवस) view
64September 18, 2022Scholarship notice for board exam toppers of BCA 3rd and 5th Semester view
65September 15, 2022म्याराथुन प्रतियोगितामा सहभागिता सम्बन्धी सूचना view
66September 14, 2022MBS Second Semester को परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
67September 13, 2022MBS Second र MBS Fourth Semester को Unit Test सम्बन्धी सूचना view
68September 12, 2022B.Ed. Science 1st, BBS 2nd & BA 2nd Year  को प्रथम आन्तरिक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना view
69September 9, 2022BBS|BA Third Year मा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
70September 4, 2022हाजिरीजवाफ प्रतियोगिता सम्बन्धी सूचना view
71August 29, 2022सूचना (हरितालिका तीज) view
72August 28, 2022Notice for Final Internal Evaluation of project work of BCA Fourth & Sixth Semester view
73August 24, 2022BCA 3rd, 5th & 7th Semester को भर्ना सम्बन्धी सूचना view
74August 22, 2022Scholarship notice for board exam topper of BICTE 8th Semester view
75August 22, 2022बी. ए. दोस्रो वर्षको VIVA सम्बन्धी सूचना view
76August 18, 2022क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना (श्रीकृष्ण जन्माष्टमी) view
77August 16, 2022BA Third Year (2076 Batch) को कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
78August 15, 2022BBS Third Year (2076 Batch) को कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
79August 11, 2022MBS Fourth Semester को Dissertation Writing सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम हुने सूचना view
80August 10, 2022क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना {सापारु (गाईजात्रा)} view
81August 10, 2022Scholarship notice for board exam toppers of BCA First Semester view
82August 1, 2022MA|MBS Fourth Semester को भर्ना सम्बन्धी संशोधित सूचना view
83July 31, 2022Scholarship notice for board exam topper of MA (Sociology) Second Semester view
84July 24, 2022MBS Fourth Semester मा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
85July 24, 2022Scholarship notice of internal examination of BA/BSW First Semester view
86July 20, 2022Scholarship notice of first terminal examination of BBS|BA|BSW First Year view
87July 18, 2022Scholarship notice for board exam topper of BICTE First Semester view
88July 14, 2022उपस्थितिको लागि सूचना view
89July 12, 2022Name list of students getting scholarship of BICTE 2nd & 5th, BCA 2nd, 4th & 6th, BA|BBS 2nd Year, MA|MBS 1st year and MBS 3rd Semester view
90July 8, 2022MBS Fourth Semester को कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
91July 8, 2022BICTE Third Semester मा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
92July 8, 2022MA (Sociology) Second & Fourth Semester मा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
93July 1, 2022BICTE Third Semester को कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
94June 17, 2022कक्षा सञ्चालन नहुने सम्बन्धी सूचना view
95May 27, 2022बी.ए. प्रथम तथा द्वितीय वर्षका विद्यार्थीहरुको अनिवार्य हाजिरी सम्बन्धी सूचना view
96May 27, 2022क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना (गणतन्त्र दिवस) view
97May 25, 2022BCA 2nd|4th|6th प्रि–बोर्ड परीक्षाको छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना view
98May 24, 2022Final Internal Project Defense notice for BCA IV & VI Semester view
99May 20, 2022MBS Second Semester को कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
100April 29, 2022क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना (अन्तराष्ट्रिय मजदुर दिवस) view
101March 11, 2022BICTE First Semester-2078 मा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
102March 8, 2022क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना view
103February 19, 2022Notice Regarding Project Work for BCA IV & VI Semester view
104February 6, 2022BCA|BICTE को अनलाईन कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
105February 1, 2022Bachelor in Computer Application (BCA) First Semester-2078 मा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
106February 1, 2022BBS|BA First Year, BBS Third Year र BICTE 3rd Semester को प्रि–बोर्ड परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना view
107January 26, 2022सूचना view
108January 20, 2022MBS|MA First Sem., MBS|MA Third Sem. तथा BBS|BA Second Year को अनलाइन कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
109December 22, 2021क्याम्पस पोसाक अनिवार्य लगाउने सम्बन्धी सूचना view
110December 17, 2021क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना view
111December 17, 2021MBS Third Semester को कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
112December 14, 2021MA (Sociology) First Semester को अभिुूखीकरण (Orientation) कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना view
113November 19, 2021MA (Sociology) First Semester-2021 मा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
114November 16, 2021Manager तथा Accountant तालिमको लागि नाम दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना view
115November 16, 2021BICTE 4th Semester तथा BICTE 6th Semester को प्रयोगात्मक परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
116November 15, 2021MBS/MA (Sociology) Fourth Semester को Assignment बुझाउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना view
117November 14, 2021BCA 1st, 3rd, 5th र BICTE 1st, 3rd, 8th Semester का विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको सम्बन्धी सूचना view
118November 13, 2021भौतिक उपस्थितिमा कक्षा सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना view
119October 23, 2021MA (Sociology) Third Semester मा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
120October 22, 2021BBS Fourth Year को Project Work Report को Proposal बुझाउने सम्बन्धी सूचना view
121August 26, 2021कक्षा ११ को नतिजा प्रकाशन तथा ग्रेडबृद्धि परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
122July 12, 2021स्नातकोत्तर तह दोस्रो सेमेष्टरमा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
123July 6, 2021BICTE 9th Semester को Online VIVA Exam हुने सम्बन्धी सूचना view
124July 6, 2021कक्षा ११ को वार्षिक परीक्षाको परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना view
125July 6, 2021स्नातकोत्तर तह (MBS / MA) को प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
126July 6, 2021कक्षा ११ को प्रयोगात्मक परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
127July 5, 2021क्याम्पस कार्यालय सञ्चालन गरिने सम्बन्धी सूचना view
128June 28, 2021शिक्षकहरुका लागि LMS (Learning Management System) को तालिम सम्बन्धी जरुरी सूचना view
129June 28, 2021स्नातक तह दोस्रो वर्षको अनलाइन कक्षामा सहभागी हुन MS Teams ID मा नाम दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना view
130June 8, 2021अनिवार्य भर्ना सम्बन्धी सूचना view
131June 8, 2021स्नातक तह प्रथम वर्षको परीक्षा आवेदन फारामको भुक्तानी सम्बन्धी सूचना view
132June 6, 2021BCA र BICTE को अनलाईन कक्षाहरु Microsoft Teams बाट सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी सूचना view
133June 2, 2021BBS / BA First Year को अनलाईन मार्फत परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने म्याद थप सम्बन्धी सूचना view
134June 1, 2021प्राध्यापकहरुका लागि अत्यन्त जरुरी सूचना view
135May 26, 2021BBS / BA 3rd Year को Online Class सञ्चालन तालिका सम्बन्धी सूचना view
136May 24, 2021BBS / BA First Year को Online मार्फत परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
137May 17, 2021MBS / MA 4th Semester को अनलाईन कक्षा सञ्चालन तालिका सम्बन्धी सूचना view
138May 16, 2021MBS / MA 4th Semester को कक्षा सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना view
139May 16, 2021Online VIVA हुने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना view
140April 27, 2021Terms and Condition for Online Classes view
141April 23, 2021Exam Center Notice for MA Third Semester view
142April 23, 2021Online Class Schedule for Class 12, Day Shift Students view
143April 21, 2021सहभागी हुने सम्बन्धी सूचना view
144April 20, 2021Physical Classes postponed due to COVID-19 view
145April 19, 2021Exam Form Fill up notice for BBS|BA view
146April 19, 2021No class notice for 7th of Baisakh 2078 view
147April 13, 2021Holiday Notice view
148April 9, 2021Registration form fill up notice for BCA|BICTE|BBS|BA-2077 view
149April 8, 2021Notice regarding admission deadline for BICTE-2077 view
150April 8, 2021Notice regarding strictly following of COVID-19 health protocol view
151April 7, 2021Scholarship for BBS|BA-2076 students view
152April 6, 2021Admission notice for MA Second Semester view
153April 5, 2021Notice regarding form fill up for BICTE Second and Seventh Semester view
154April 5, 2021Notice regarding orientation and class start date for BCA-2077 view
155March 25, 2021क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना view
156March 24, 2021BBS Fourth Year को भर्ना सम्बन्धी सूचना view
157March 17, 2021BCA मा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
158March 15, 2021कक्षा सञ्चालन समय तालिका परिवर्तन सम्बन्धी सूचना view
159March 15, 2021वि.वि.एस. चौथौं वर्षको कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
160March 15, 2021वि. ए. तेस्रो वर्षको प्रयोगात्मक परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
161March 14, 2021BICTE-2077 को भर्ना सम्बन्धी सूचना view
162March 10, 2021BCA-2077 मा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
163March 10, 2021BBS|BA प्रथम वर्षमा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
164March 7, 2021क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना view
165March 4, 2021BICTE 9th Semester को सेमेष्टर शुल्क सम्बन्धी सूचना view
166March 1, 2021BICTE मा भर्ना शुल्कमा छुट सम्बन्धी सूचना view
167February 26, 2021MA Second Semester कोे कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
168February 17, 2021कक्षा १२ को कक्षा सञ्चालन नहुने सम्बन्धी सूचना view
169February 15, 2021BICTE Second Sem. तथा BICTE Seventh Sem. मा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
170February 15, 2021BCA Second Sem. तथा BCA Fourth Sem. मा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
171February 14, 2021क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना view
172February 14, 2021कक्षा १२ को ट्रान्सक्रिप्ट, माइग्रेशन र प्रोभिजनल (TMP) प्रमाण पत्र सम्बन्धमा view
173February 5, 2021BCA Second Semester तथा BCA Fourth Semester को कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
174February 5, 2021BICTE Second Semester तथा BICTE Seventh Semester को कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
175February 1, 2021छात्रवृत्तिको अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना view
176January 13, 2021क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना view
177January 12, 2021कक्षा ११ (नियमित) को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना view
178January 12, 2021BICTE 3rd Semester तथा BICTE 5th Semester को भौतिक कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
179January 12, 2021कक्षा ११ (नियमित) को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना view
180December 31, 2020BICTE 9th Semester का विद्यार्थीहरुको लागि अभिमुखीकरण तथा शुक्ष्म शिक्षण कार्यक्रम सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना view
181December 29, 2020क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना (यःमरी पुन्ही, धान्य पूर्णिमा तथा उधौली पर्व) view
182December 29, 2020क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना view
183December 27, 2020क्याम्पस प्रशासन खुल्ने समय सम्बन्धी सूचना view
184December 25, 2020Routine of Masters First Year-2076 view
185December 10, 2020प्रयोगात्मक परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
186December 7, 2020कक्षा ११ को प्रयोगात्मक परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
187November 20, 2020कक्षा १२ को परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना view
188November 12, 2020क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना view
189November 10, 2020Routine of Bachelor Fourth Year view
190November 10, 2020स्नातक तह चौथौं बर्षको छुट परीक्षा फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
191November 10, 2020स्नातक तह चौथौं बर्षको छुट परीक्षा फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
192October 16, 2020हार्दिक बधाई तथा शुभकामना view
193October 12, 2020बिदा सम्बन्धी सूचना view
194September 15, 2020स्नातकोत्तर तह (MBS/MA) का विद्यार्थीहरुका लागि छात्रवृत्ति आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
195September 13, 2020कक्षा १२ का परीक्षा आवेदन फाराम भरेका विद्यार्थीहरुले सम्पर्क राख्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना view
196August 10, 2020कक्षा १२ को अनलाइन कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
197August 10, 2020क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना view
198August 2, 2020क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना view
199July 29, 2020कक्षा १२ को अनलाइन कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना (General Science, Computer Science, General Management) view
200July 29, 2020BICTE 1st, 6th & 8th Semester को परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने म्याद थप सम्बन्धी सूचना view