College’s Notice

Sl NoDate PublishedSubjectLink
1March 24, 2023उद्यमशीलता सहयोग कार्यक्रमको तालिममा सहभागिताको लागि सूचना view
2March 20, 2023Non-credit Course सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
3March 17, 2023BCA Second Semester को परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
4March 17, 2023वार्ता समिति गठन गरिएको सम्बन्धी सूचना view
5March 12, 2023BA|BBS Third Year को प्रथम आन्तरिक परीक्षा तथा B.Ed. Science First Year को प्रि–बोर्ड परीक्षाको छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना view
6March 9, 2023शोक विदा सम्बन्धी सूचना view
7March 6, 2023स्व. वि. यु. निर्वाचन-२०७९ मतदाता नामावली view
8March 5, 2023क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना (होली तथा अन्तराष्ट्रिय नारी दिवस) view
9February 28, 2023BICTE 4th र 9th Semester तथा BCA 4th, 6th र 8th Semester मा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
10February 28, 2023MA First Semester-2022 मा भर्नाको लागि म्याद थप गरिएको सम्बन्धी सूचना view
11February 26, 2023MBS र MA Third Semester मा भर्नाको लागि म्याद थप गरिएको सम्बन्धी सूचना view
12February 22, 2023Scholarship notice for the board topper students of MA, MBS, BA, BBS and +2 level view
13February 21, 2023NOTICE FOR BCA 4th, 6th & 8th Semester view
14February 21, 2023केदारनाथ विद्वतवृत्ति प्रदान गरिने सम्बन्धी सूचना (उत्कृष्ट शोधपत्र तथा परियोजना लेखन कार्य) view
15February 20, 2023MBS First Semester-2022 को कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
16February 20, 2023Scholarship notice of board exam toppers students of BBS 4th year, BBS 1st year and MBS 3rd Semester view
17February 19, 2023भर्ना सम्बन्धी सूचना view
18February 12, 2023अतिरिक्त क्रियाकलापहरुमा सहभागिताको सूचना view
19February 12, 2023कक्षा सञ्चालन नहुने सम्बन्धी सूचना (जनयुद्ध दिवस) view
20February 10, 2023SEMESTER BREAK NOTICE FOR BICTE-2077 view
21February 8, 2023MBS First Semester-2022 मा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
22February 5, 2023BBS Fourth Year को Project Work Report सम्बन्धी सूचना view
23February 5, 2023MBS Third Semester मा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
24February 3, 2023Scholarship notice for board exam topper of BICTE Second Semester view
25January 30, 2023बी.बी.एस. दोस्रो वर्षको परीक्षामुखी कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
26January 30, 2023बी.बी.एस. चौथौ वर्षको परीक्षामुखी कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
27January 20, 2023कक्षा सञ्चालन नहुने सम्बन्धी सूचना (सोनाम ल्होसार) view
28January 18, 2023MBS Third Semester को कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
29January 18, 2023BICTE-2079 को अभिमुखीकरण (Orientation) कार्यक्रम तथा कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
30January 8, 2023कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
31December 28, 2022हिउँदे विदा सम्बन्धी सूचना view
32December 20, 2022Notice regarding Spelling Contest view
33December 12, 2022MBS Fourth Semester exam form fill up notice view
34December 9, 2022BICTE First Semester-2079 admission notice view
35December 7, 2022चेतनामूलक विशेष कार्यक्रममा सहभागीताका लागि सूचना view
36November 28, 2022Scholarship notice of MA|MBS Second Semester Pre-board Examination view
37November 23, 2022BCA (Bachelor in Computer Application) First Semester-2079 Admission notice view
38November 14, 2022क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना (निर्वाचन) view
39November 9, 2022Scholarship notice for board exam topper of MBS First Semester view
40October 26, 2022Notice regarding change in time of class view
41October 12, 2022भित्ते पत्रिका (Wall Magazine) का लागि लेख\रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना view
42October 11, 2022MBS Fourth Semester को प्रि–बोर्ड परीक्षा स्थगित गरिएको सम्बन्धी सूचना view
43October 11, 2022हाजिरीजवाफ (Mathematics Quiz) प्रतियोगिता सम्बन्धी सूचना view
44October 11, 2022Notice for BCA VII Semester (Internship Orientation) view
45October 10, 2022BCA 2nd Semester तथा BICTE 2nd Semester को भर्ना सम्बन्धी सूचना view
46October 10, 2022BCA 2nd Sem. तथा BICTE 2nd Sem. को कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
47September 23, 2022दशैं विदा सम्बन्धी सूचना view
48September 20, 2022BICTE 5th (Batch 2075) / BICTE 7th (Batch 2074) Semester को सत्रान्त परीक्षाको छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना view
49September 20, 2022B.Ed. Science 1st Year, BBS 2nd Year, BA 2nd Year/ BBS 4th Year को आन्तरिक परीक्षाको छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना view
50September 20, 2022Scholarship notice for board exam toppers of BICTE 5th and 7th Semester view
51September 20, 2022Scholarship notice of internal examination of B.Ed. Science 1st yr, BBS|BA 2nd Year and BBS 4th Year view
52September 18, 2022क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना (संविधान दिवस) view
53September 18, 2022Scholarship notice for board exam toppers of BCA 3rd and 5th Semester view
54September 15, 2022म्याराथुन प्रतियोगितामा सहभागिता सम्बन्धी सूचना view
55September 14, 2022MBS Second Semester को परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
56September 13, 2022MBS Second र MBS Fourth Semester को Unit Test सम्बन्धी सूचना view
57September 12, 2022B.Ed. Science 1st, BBS 2nd & BA 2nd Year  को प्रथम आन्तरिक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना view
58September 9, 2022BBS|BA Third Year मा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
59September 4, 2022हाजिरीजवाफ प्रतियोगिता सम्बन्धी सूचना view
60August 29, 2022सूचना (हरितालिका तीज) view
61August 28, 2022Notice for Final Internal Evaluation of project work of BCA Fourth & Sixth Semester view
62August 24, 2022BCA 3rd, 5th & 7th Semester को भर्ना सम्बन्धी सूचना view
63August 22, 2022Scholarship notice for board exam topper of BICTE 8th Semester view
64August 22, 2022बी. ए. दोस्रो वर्षको VIVA सम्बन्धी सूचना view
65August 18, 2022क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना (श्रीकृष्ण जन्माष्टमी) view
66August 16, 2022BA Third Year (2076 Batch) को कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
67August 15, 2022BBS Third Year (2076 Batch) को कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
68August 11, 2022MBS Fourth Semester को Dissertation Writing सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम हुने सूचना view
69August 10, 2022क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना {सापारु (गाईजात्रा)} view
70August 10, 2022Scholarship notice for board exam toppers of BCA First Semester view
71August 1, 2022MA|MBS Fourth Semester को भर्ना सम्बन्धी संशोधित सूचना view
72July 31, 2022Scholarship notice for board exam topper of MA (Sociology) Second Semester view
73July 24, 2022MBS Fourth Semester मा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
74July 24, 2022Scholarship notice of internal examination of BA/BSW First Semester view
75July 20, 2022Scholarship notice of first terminal examination of BBS|BA|BSW First Year view
76July 18, 2022Scholarship notice for board exam topper of BICTE First Semester view
77July 14, 2022उपस्थितिको लागि सूचना view
78July 12, 2022Name list of students getting scholarship of BICTE 2nd & 5th, BCA 2nd, 4th & 6th, BA|BBS 2nd Year, MA|MBS 1st year and MBS 3rd Semester view
79July 8, 2022MBS Fourth Semester को कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
80July 8, 2022BICTE Third Semester मा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
81July 8, 2022MA (Sociology) Second & Fourth Semester मा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
82July 1, 2022BICTE Third Semester को कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
83June 17, 2022कक्षा सञ्चालन नहुने सम्बन्धी सूचना view
84May 27, 2022बी.ए. प्रथम तथा द्वितीय वर्षका विद्यार्थीहरुको अनिवार्य हाजिरी सम्बन्धी सूचना view
85May 27, 2022क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना (गणतन्त्र दिवस) view
86May 25, 2022BCA 2nd|4th|6th प्रि–बोर्ड परीक्षाको छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना view
87May 24, 2022Final Internal Project Defense notice for BCA IV & VI Semester view
88May 20, 2022MBS Second Semester को कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
89April 29, 2022क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना (अन्तराष्ट्रिय मजदुर दिवस) view
90March 11, 2022BICTE First Semester-2078 मा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
91March 8, 2022क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना view
92February 19, 2022Notice Regarding Project Work for BCA IV & VI Semester view
93February 6, 2022BCA|BICTE को अनलाईन कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
94February 1, 2022Bachelor in Computer Application (BCA) First Semester-2078 मा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
95February 1, 2022BBS|BA First Year, BBS Third Year र BICTE 3rd Semester को प्रि–बोर्ड परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना view
96January 26, 2022सूचना view
97January 20, 2022MBS|MA First Sem., MBS|MA Third Sem. तथा BBS|BA Second Year को अनलाइन कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
98December 22, 2021क्याम्पस पोसाक अनिवार्य लगाउने सम्बन्धी सूचना view
99December 17, 2021क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना view
100December 17, 2021MBS Third Semester को कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
101December 14, 2021MA (Sociology) First Semester को अभिुूखीकरण (Orientation) कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना view
102November 19, 2021MA (Sociology) First Semester-2021 मा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
103November 16, 2021Manager तथा Accountant तालिमको लागि नाम दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना view
104November 16, 2021BICTE 4th Semester तथा BICTE 6th Semester को प्रयोगात्मक परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
105November 15, 2021MBS/MA (Sociology) Fourth Semester को Assignment बुझाउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना view
106November 14, 2021BCA 1st, 3rd, 5th र BICTE 1st, 3rd, 8th Semester का विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको सम्बन्धी सूचना view
107November 13, 2021भौतिक उपस्थितिमा कक्षा सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना view
108October 23, 2021MA (Sociology) Third Semester मा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
109October 22, 2021BBS Fourth Year को Project Work Report को Proposal बुझाउने सम्बन्धी सूचना view
110August 26, 2021कक्षा ११ को नतिजा प्रकाशन तथा ग्रेडबृद्धि परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
111July 12, 2021स्नातकोत्तर तह दोस्रो सेमेष्टरमा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
112July 6, 2021BICTE 9th Semester को Online VIVA Exam हुने सम्बन्धी सूचना view
113July 6, 2021कक्षा ११ को वार्षिक परीक्षाको परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना view
114July 6, 2021स्नातकोत्तर तह (MBS / MA) को प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
115July 6, 2021कक्षा ११ को प्रयोगात्मक परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
116July 5, 2021क्याम्पस कार्यालय सञ्चालन गरिने सम्बन्धी सूचना view
117June 28, 2021शिक्षकहरुका लागि LMS (Learning Management System) को तालिम सम्बन्धी जरुरी सूचना view
118June 28, 2021स्नातक तह दोस्रो वर्षको अनलाइन कक्षामा सहभागी हुन MS Teams ID मा नाम दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना view
119June 8, 2021अनिवार्य भर्ना सम्बन्धी सूचना view
120June 8, 2021स्नातक तह प्रथम वर्षको परीक्षा आवेदन फारामको भुक्तानी सम्बन्धी सूचना view
121June 6, 2021BCA र BICTE को अनलाईन कक्षाहरु Microsoft Teams बाट सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी सूचना view
122June 2, 2021BBS / BA First Year को अनलाईन मार्फत परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने म्याद थप सम्बन्धी सूचना view
123June 1, 2021प्राध्यापकहरुका लागि अत्यन्त जरुरी सूचना view
124May 26, 2021BBS / BA 3rd Year को Online Class सञ्चालन तालिका सम्बन्धी सूचना view
125May 24, 2021BBS / BA First Year को Online मार्फत परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
126May 17, 2021MBS / MA 4th Semester को अनलाईन कक्षा सञ्चालन तालिका सम्बन्धी सूचना view
127May 16, 2021MBS / MA 4th Semester को कक्षा सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना view
128May 16, 2021Online VIVA हुने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना view
129April 27, 2021Terms and Condition for Online Classes view
130April 23, 2021Exam Center Notice for MA Third Semester view
131April 23, 2021Online Class Schedule for Class 12, Day Shift Students view
132April 21, 2021सहभागी हुने सम्बन्धी सूचना view
133April 20, 2021Physical Classes postponed due to COVID-19 view
134April 19, 2021Exam Form Fill up notice for BBS|BA view
135April 19, 2021No class notice for 7th of Baisakh 2078 view
136April 13, 2021Holiday Notice view
137April 9, 2021Registration form fill up notice for BCA|BICTE|BBS|BA-2077 view
138April 8, 2021Notice regarding admission deadline for BICTE-2077 view
139April 8, 2021Notice regarding strictly following of COVID-19 health protocol view
140April 7, 2021Scholarship for BBS|BA-2076 students view
141April 6, 2021Admission notice for MA Second Semester view
142April 5, 2021Notice regarding form fill up for BICTE Second and Seventh Semester view
143April 5, 2021Notice regarding orientation and class start date for BCA-2077 view
144March 25, 2021क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना view
145March 24, 2021BBS Fourth Year को भर्ना सम्बन्धी सूचना view
146March 17, 2021BCA मा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
147March 15, 2021कक्षा सञ्चालन समय तालिका परिवर्तन सम्बन्धी सूचना view
148March 15, 2021वि.वि.एस. चौथौं वर्षको कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
149March 15, 2021वि. ए. तेस्रो वर्षको प्रयोगात्मक परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
150March 14, 2021BICTE-2077 को भर्ना सम्बन्धी सूचना view
151March 10, 2021BCA-2077 मा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
152March 10, 2021BBS|BA प्रथम वर्षमा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
153March 7, 2021क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना view
154March 4, 2021BICTE 9th Semester को सेमेष्टर शुल्क सम्बन्धी सूचना view
155March 1, 2021BICTE मा भर्ना शुल्कमा छुट सम्बन्धी सूचना view
156February 26, 2021MA Second Semester कोे कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
157February 17, 2021कक्षा १२ को कक्षा सञ्चालन नहुने सम्बन्धी सूचना view
158February 15, 2021BICTE Second Sem. तथा BICTE Seventh Sem. मा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
159February 15, 2021BCA Second Sem. तथा BCA Fourth Sem. मा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
160February 14, 2021क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना view
161February 14, 2021कक्षा १२ को ट्रान्सक्रिप्ट, माइग्रेशन र प्रोभिजनल (TMP) प्रमाण पत्र सम्बन्धमा view
162February 5, 2021BCA Second Semester तथा BCA Fourth Semester को कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
163February 5, 2021BICTE Second Semester तथा BICTE Seventh Semester को कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
164February 1, 2021छात्रवृत्तिको अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना view
165January 13, 2021क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना view
166January 12, 2021कक्षा ११ (नियमित) को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना view
167January 12, 2021BICTE 3rd Semester तथा BICTE 5th Semester को भौतिक कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
168January 12, 2021कक्षा ११ (नियमित) को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना view
169December 31, 2020BICTE 9th Semester का विद्यार्थीहरुको लागि अभिमुखीकरण तथा शुक्ष्म शिक्षण कार्यक्रम सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना view
170December 29, 2020क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना (यःमरी पुन्ही, धान्य पूर्णिमा तथा उधौली पर्व) view
171December 29, 2020क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना view
172December 27, 2020क्याम्पस प्रशासन खुल्ने समय सम्बन्धी सूचना view
173December 25, 2020Routine of Masters First Year-2076 view
174December 10, 2020प्रयोगात्मक परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
175December 7, 2020कक्षा ११ को प्रयोगात्मक परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
176November 20, 2020कक्षा १२ को परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना view
177November 12, 2020क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना view
178November 10, 2020Routine of Bachelor Fourth Year view
179November 10, 2020स्नातक तह चौथौं बर्षको छुट परीक्षा फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
180November 10, 2020स्नातक तह चौथौं बर्षको छुट परीक्षा फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
181October 16, 2020हार्दिक बधाई तथा शुभकामना view
182October 12, 2020बिदा सम्बन्धी सूचना view
183September 15, 2020स्नातकोत्तर तह (MBS/MA) का विद्यार्थीहरुका लागि छात्रवृत्ति आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
184September 13, 2020कक्षा १२ का परीक्षा आवेदन फाराम भरेका विद्यार्थीहरुले सम्पर्क राख्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना view
185August 10, 2020कक्षा १२ को अनलाइन कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
186August 10, 2020क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना view
187August 2, 2020क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना view
188July 29, 2020कक्षा १२ को अनलाइन कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना (General Science, Computer Science, General Management) view
189July 29, 2020BICTE 1st, 6th & 8th Semester को परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने म्याद थप सम्बन्धी सूचना view
190July 28, 2020कक्षा ११ को परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
191July 21, 2020प्रवेश पत्र तथा रजिष्ट्रेशन कार्ड वितरण सम्बन्धमा view
192July 13, 2020MA Third Semester को अनलाईन कक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना view
193July 8, 2020अनलाईन कक्षामा नियमित उपस्थित हुने सम्बन्धी सूचना view
194May 21, 2020अनलाइन कक्षाहरूको निम्ति सहुलियतदरको ई-प्याकेजहरु सम्बन्धी सूचना!! view
195May 10, 2020MBS Third Semester को अनलाइन कक्षाहरू सम्बन्धी सूचना view
196May 5, 2020Online class schedule for B.Ed. ICTE students view
197April 30, 2020BA Second Year को अनलाईन कक्षाहरू सम्बन्धी सूचना view
198April 27, 2020BBS First Year को अनलाईन कक्षाहरू संचालन सम्बन्धी सूचना view
199April 27, 2020MA First Semester तथा MBS First Semester का अनलाईन कक्षाहरू सम्बन्धी सूचना view
200March 22, 2020क्याम्पस प्रशासन विदा सम्बन्धी सूचना view