College’s Notice

Sl NoDate PublishedSubjectLink
1January 17, 2020BCA First & Third र BICTE First Semester को प्रथम आन्तरिक परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
2January 16, 2020MA Sociology को प्रवेश परीक्षाको आवेदन फाराम भर्ने म्याद थप गरिएको सूचना view
3January 14, 2020बिदा सम्बन्धी सूचना view
4January 8, 2020सिफारिसको लागि आवश्यक कागजात सम्बन्धी सूचना view
5January 8, 2020स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको सम्बन्धी सूचना view
6January 8, 2020स्नातकोत्तर तह (MBS / MA (Sociology) प्रथम वर्षको परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
7January 8, 2020कक्षा ११ र १२ को वार्षिक परीक्षाका लागि परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना view
8January 8, 2020MBS 2nd & 4th Semester – 2020 को परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
9January 1, 2020IT विषय अन्तर्गत अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको सम्बन्धी सूचना view
10December 30, 2019Notice Regarding Supervisor Assignment for the Project of BICTE Eight Semester view
11December 30, 2019जाडो बिदा सम्बन्धी सूचना view
12December 30, 2019BICTE 4th Semester को परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
13December 30, 2019दोस्रो क्याम्पस सभामा उपस्थित हुने सम्बन्धी सूचना view
14December 26, 2019आन्तरिक मूल्यांकन परीक्षा दिने सम्बन्धी सूचना view
15December 24, 2019स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको लागि छात्रवृत्ति फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
16December 22, 2019दोस्रो क्याम्पस सभामा उपस्थित हुने सम्बन्धी सूचना view
17December 18, 2019छात्रवृत्ति फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
18December 18, 2019स्नातक तह प्रथम वर्षमा त्रिवि रजिष्ट्रेशन फाराम भर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना view
19December 18, 2019क्याम्पस पोसाक सम्बन्धी सूचना view
20December 16, 2019MBS II & IV र MA II Semester को प्रथम आन्तरिक परीक्षाको संशोधित तालिका सम्बन्धी सूचना view
21December 16, 2019BICTE Second Semester 2076 _ Exam Routine Published ! view
22December 16, 2019Notice Regarding Presentation for BICTE and BCA view
23December 13, 2019कक्षा ११ र १२ कम्प्युटर इन्जिनियरिङ्गको द्वितीय त्रैमासिक परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
24December 10, 2019BICTE 6th Semester 2076 मा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
25December 10, 2019BCA 3rd Semester 2076 मा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
26December 10, 2019क्याम्पस पोसाक सम्बन्धी सूचना view
27December 8, 2019BICTE 8th Semester को सेमेष्टर शुल्क बुझाउने सम्बन्धी सूचना view
28December 6, 2019MBS 2nd & 4th Semester / MA 2nd Semester को प्रथम आन्तरिक परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
29December 6, 2019BBS / BA First & Second Year को प्रथम आन्तरिक परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
30December 6, 2019कक्षा ११ र १२ को दोस्रो त्रैमासिक परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
31December 6, 2019आन्तरिक परीक्षाको छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना view
32December 4, 2019BBS 4th Year को Project Work सम्बन्धि अभिमुखीकरण कार्यक्रम हुने सूचना view
33December 4, 2019Exam Routine : Master’s Level 2nd Year-2076 view
34December 4, 2019BBS 4th Year को वार्षिक परीक्षा फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
35November 26, 2019छात्रवृत्ति [Best Wishes Foundation, Malaysia] नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना view
36November 22, 2019परिचय–पत्र नवीकरण गर्ने सम्बन्धी सूचना view
37November 22, 2019शिक्षकहरुका लागि अत्यन्त जरुरी सूचना view
38November 21, 2019छात्रवृत्ति (स्नातक / स्नातकोत्तर तह) फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
39November 20, 2019अनुशासन समिति गठन सम्बन्धी सूचना view
40November 20, 2019Notice for Monthly Test view
41November 20, 2019ID Card तथा Campus Uniform अनिवार्यता सम्बन्धी सूचना view
42November 19, 2019छात्रवृत्ति प्राप्त गरेका विद्यार्थीहरुका लागि अत्यन्त जरुरी सूचना view
43November 18, 2019MBS / MA सेमेष्टर प्रणालीमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको लागि अत्यन्तै जरुरी सूचना view
44November 13, 2019कक्षा समय परिवर्तन सम्बन्धी सूचना view
45November 13, 2019BICTE 6th र 8th Semester को कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
46November 12, 2019निःशुल्क मधुमेय परीक्षण शिविर हुने सम्बन्धी सूचना view
47November 12, 2019MBS Fourth Semester को सेमेष्टर शुल्क बुझाउने सम्बन्धी सूचना view
48November 12, 2019स्नातक तह (BBS/BA) प्रथम वर्षमा भर्नाको म्याद थप सम्बन्धी सूचना view
49November 11, 2019कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
50November 10, 2019कक्षा ११ र १२ को छात्रवृत्ति नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना view
51November 5, 2019स्नातक तह (BBS / BA) प्रथम वर्षमा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
52November 5, 2019BICTE Second Semester 2076 को परीक्षा फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
53November 1, 2019BICTE र BCA First Semester मा भर्ना तथा कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
54November 1, 2019अन्तर्वार्ता स्थगित गरिएको सम्बन्धी सूचना view
55October 24, 2019MBS / MA Second Semester को सेमेष्टर शुल्क बुझाउने म्याद थप सम्बन्धी सूचना view
56October 24, 2019बिदा सम्बन्धी सूचना view
57October 23, 2019BBS 4th Year, BBS/BA 3rd Year को प्रथम आन्तरिक परीक्षा र BICTE 2nd Semester को प्रि–बोर्ड परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
58October 21, 2019E-Library सदस्यताका लागि सूचना view
59October 20, 2019BBS Third Year तथा BA Third Year को भर्ना सम्बन्धी सूचना view
60October 17, 2019BCA Third Semester को कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
61October 16, 2019MA (Soc) Second Semester को सेमेष्टर शुल्क बुझाउने सम्बन्धी संशोधित सूचना view
62October 16, 2019स्नातक तह (BBS र BA) को दोस्रो प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
63September 27, 2019बिदा सम्बन्धी सूचना view
64September 27, 2019कक्षा ११ को ग्रेडबृद्धि (पुरक) परीक्षाका लागि परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
65September 25, 2019सम्पूर्ण शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको लागि सहभागिता सम्बन्धी सूचना view
66September 24, 2019BCA First Semester 2019 मा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
67September 24, 2019BA प्रथम वर्षको VIVA हुने सम्बन्धी सूचना view
68September 20, 2019BICTE Entrance Exam Result 2076 view
69September 19, 2019भित्तेपत्रिका प्रकाशन समन्वय समिति गठन सम्बन्धी सूचना view
70September 19, 2019बिदा सम्बन्धी सूचना view
71September 18, 2019बैठक बस्ने सम्बन्धी सूचना view
72September 18, 2019“कार्यालय सहायक” पदको लिखित परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
73September 18, 2019छात्रवृत्ति फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
74September 18, 2019BCA Entrance Exam – 2019 नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना view
75September 16, 2019MBS Second Semester को सेमेष्टर शुल्क बुझाउने सम्बन्धी संशोधित सूचना view
76September 16, 2019छात्रवृत्ति फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
77September 15, 2019BICTE 7thSemester Exam Routine 2076: TU view
78September 11, 2019BCA 2019 _ Entrance Exam Center Notice : TU view
79September 10, 2019BICTE Fifth Semester Exam Routine 2076: TU view
80September 10, 2019BCA Second Semester 2076 को परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना view
81September 10, 2019MA (Soc) Third Semester 2076 को परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना view
82September 10, 2019स्नातकोत्तर तह (MBS / MA) दोस्रो वर्षको परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
83September 10, 2019MBS Second Semester को सेमेष्टर शुल्क बुझाउने सम्बन्धी सूचना view
84September 10, 2019MBS Fourth Semester को कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
85September 9, 2019भित्ते पत्रिका (Wall Magazine) का लागि लेख/रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना view
86September 6, 2019कक्षा ११ को प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना view
87September 4, 2019BICTE II Semester को प्रथम आन्तरिक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना view
88August 31, 2019MA (Soc) Third Semester Exam Routine 2019: TU view
89August 31, 2019BCA Second Semester Exam Routine 2019: TU view
90August 31, 2019कक्षा ११ र १२ को प्रथम त्रैमासिक परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
91August 31, 2019कक्षा ११ को रजिष्ट्रेशन फाराम भर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना view
92August 26, 2019Exam Center Published: MBS 3rd Semester Regular Examination 2019 view
93August 26, 2019MA (Soc) First Semester Examination Center 2076 view
94August 25, 2019समितिहरुको गठन सम्बन्धी जरुरी सूचना view
95August 25, 2019BBS, BA र MBS को कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
96August 23, 2019BICTE Fourth Semester को कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
97August 21, 2019BCA Second Semester को प्रि–बोर्ड परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
98August 21, 2019BA Second Year को VIVA सम्बन्धी सूचना view
99August 13, 2019MBS Third Semester 2019 _ Exam Routine Published : TU view
100August 13, 2019MA (Sociology) First Semester 2019 _ Exam Routine Published : TU view
101August 12, 2019कक्षा १२ को ग्रेडबृद्धि (पुरक) परीक्षाका लागि परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
102August 11, 2019Exam Preparation Class सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
103August 11, 2019केदारनाथ स्पोर्टस् क्लब गठन गर्ने सम्बन्धी सूचना view
104August 7, 2019BICTE Fifth & Seventh Semester को आन्तरिक परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
105August 7, 2019BICTE Second Semester को आन्तरिक परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
106August 3, 2019Exam Center Notice: MBS First Semester 2019 view
107August 3, 2019MBS First Semester Exam Routine 2076: TU view
108August 3, 2019Exam Routine: BBS, BA & BICTE First Year 2076 view
109August 3, 2019BICTE 5th & 7th Semester को परीक्षा फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
110August 3, 2019BCA Second Semester 2019 को परीक्षा फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
111August 3, 2019आन्तरिक परीक्षाको छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना view
112August 3, 2019स्नातक तह प्रथम वर्षको प्रि–बोर्ड परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना view
113August 1, 2019BCA II Semester को पुनः परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
114July 27, 2019कक्षा ११ (Computer Engineering) को दोस्रो प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना view
115July 23, 2019कक्षा ११ को दोस्रो प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
116July 23, 2019कक्षा १२ (कम्प्युटर इन्जिनियरिङ्ग) को भर्ना सम्बन्धी सूचना view
117July 23, 2019कक्षा ११ (कम्प्युटर इन्जिनियरिङ्ग) को भर्नामा छुट सम्बन्धी सूचना view
118July 19, 2019कक्षा ११ (कम्प्युटर इन्जिनियरिङ्ग) को भर्ना सम्बन्धी सूचना view
119July 19, 2019कक्षा ११ (कम्प्युटर इन्जिनियरिङ्ग) को अन्तरवार्ताको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना view
120July 18, 2019BICTE Third Semester – Exam Routine Changed Notice view
121July 17, 2019MA (Soc) Third Semester 2019 को परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
122July 17, 2019कक्षा ११ को प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना view
123July 17, 2019कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
124July 17, 2019परीक्षा स्थगित गरिएको सम्बन्धी सूचना view
125July 5, 2019स्नातक तह तेस्रो वर्षको VIVA सम्बन्धी सूचना view
126July 5, 2019BCA / BICTE मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुका लागि सूचना view
127July 5, 2019इन्टर्न सम्बन्धी सूचना view
128June 23, 2019स्नातकोत्तर प्रथम बर्षको परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना view
129June 21, 2019बि.ए. दोस्रो वर्षका विद्यार्थीहरुलाई अध्ययन भ्रमण लगिने सम्बन्धी सूचना view
130June 18, 2019स्नातक तह (BBS / BA / BICTE) प्रथम वर्ष 2076 को परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
131June 18, 2019MA (Sociology) First Semester 2019 को परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
132June 18, 2019शोधपत्र (THESIS) तथा प्रयोगात्मक (PROJECT WORK) मौका परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
133June 15, 2019MBS / MA (Sociology) First Semester र MBS Third Semester को आन्तरिक परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
134June 15, 2019MBS First Semester – 2019 को परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
135June 15, 2019MBS Third Semester 2019 को परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
136June 15, 2019वर्षे बिदा सम्बन्धी सुचना view
137June 9, 2019BICTE Third Semester 2076 को परीक्षा फाराम भर्ने म्याद थप सम्बन्धी सूचना view
138June 9, 20193/4 Years Bachelor Level (BA, BBS BICTE) Second Year Examination Routine 2076: TU view
139June 4, 2019कक्षा सञ्चालन नहुने सम्बन्धी सूचना view
140June 3, 2019BICTE 3rd Semester 2076 को प्रि–बोर्ड परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
141June 3, 2019BICTE 5th Semester 2076 को भर्ना सम्बन्धी सूचना view
142June 3, 2019BICTE 7th Semester 2076 को भर्ना सम्बन्धी सूचना view
143June 3, 2019BCA Second Semester 2076 को भर्ना सम्बन्धी सूचना view
144June 3, 2019BICTE Third Semester 2076 को परीक्षा फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
145May 30, 2019अनुसन्धान तालिममा सहभागी हुने सम्बन्धी सूचना view
146May 30, 2019उप–प्राध्यापक पदमा बढुवाको निम्ति आवेदन सम्बन्धी सूचना view
147May 27, 2019Research Methodology Training मा सहभागी हुने बारेको सूचना view
148May 26, 2019क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना view
149May 24, 2019अतिरिक्त क्रियाकलापमा सहभागिता सम्बन्धी सूचना view
150May 21, 2019Master’s Level First Year Exam Routine – 2075: TU view
151May 21, 2019Bachelor Third Year Exam Center Notice 2076: TU view
152May 15, 2019क्याम्पस बिदा सम्बन्धी सूचना view
153May 14, 2019बीबीएस चौंथो वर्षको VIVA हुने सम्बन्धी सूचना view
154May 14, 2019MBS III Semester को सेमेष्टर शुल्क बुझाउने म्याद थप सम्बन्धी सूचना view
155May 14, 2019BBS/BA First Year को दोस्रो आन्तरिक तथा BBS/BA Second Year को प्रि–बोर्ड परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
156May 14, 2019समितिहरुको गठन सम्बन्धी जरुरी सूचना view
157May 14, 2019BBS/ BA II & III Year को आन्तरिक/प्रि–बोर्ड परीक्षाको छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना view
158May 14, 2019कक्षा ११ र १२ को प्रि–बोर्ड परीक्षाको छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना view
159May 12, 2019स्नातकोत्तर तहमा सेमेष्टर प्रणालीमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको लागि अत्यन्तै जरुरी सूचना view
160May 5, 2019BBS चौथौं बर्षको Project Work Report Writing को निम्ति सुपरिवेक्षक नियुक्ति सम्बन्धी सूचना view
161May 3, 2019MBS तेस्रो सेमेष्टरको सेमेष्टर शुल्क बुझाउने सम्बन्धी सूचना view
162May 2, 2019BICTE First Semester Exam – 2076 _ Routine Published view
163April 28, 2019BBS Fourth Year को Project Work Report बुझाउने सम्बन्धी सूचना view
164April 26, 2019बी.ए. तेस्रो वर्षका विद्यार्थीहरुका लागि अत्यन्त जरुरी सूचना view
165April 25, 2019विमा सम्बन्धी अभिमूखीकरण कक्षा सम्बन्धी सूचना view
166April 18, 2019कक्षा सञ्चालन नहुने सम्बन्धी सूचना view
167April 16, 2019BBS का विद्यार्थीहरुका लागि Project Work Report लेखन सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम हुनेबारे सूचना view
168April 16, 2019MBS का विद्यार्थीहरुका लागि Thesis लेखन सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम हुनेबारे सूचना view
169April 15, 2019स्नातक तह (BBS / BA / BICTE) दोेस्रो वर्ष -2076 को परीक्षा फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
170April 15, 2019BICTE First Semester को परीक्षा फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
171April 11, 2019अभिमूखीकरण कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना view
172April 2, 2019BICTE 6th Semester 2076 : Exam Routine Published view
173April 2, 2019कक्षा सञ्चालन नहुने सम्बन्धी सूचना view
174April 1, 2019BBS Fourth Year Exam Center Notice view
175April 1, 2019कक्षा सञ्चालन नहुने सम्बन्धी सूचना view
176April 1, 2019स्नातकोत्तर तह (MBS / MA) प्रथम वर्षको परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
177April 1, 2019BCA First Semester को प्रयोगात्मक परीक्षा सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना view
178March 29, 2019Bachelor Third Year 2076 Exam Routine Published: TU view
179March 28, 2019BCA 1st Sem 2075 _ Exam Routine Notice view
180March 28, 2019Grade 11 / 12 Exam Centers Notice 2076 view
181March 26, 2019BBS Fourth Year 2076 Exam Routine Published ! view
182March 26, 2019MA (Soc) First Semester मा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
183March 22, 2019MA (Soc) Second Sem-2019 Exam Center Notice view
184March 19, 2019स्नातक तह प्रथम सेमेष्टरको प्रि–बोर्ड परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
185March 19, 2019बिदा सम्बन्धी सूचना view
186March 19, 2019MA (Soc) First Semester 2019 मा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
187March 19, 2019MBS First Semester -2019 मा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
188March 19, 2019छात्रवृत्ति फाराम भर्ने म्याद थप सम्बन्धी सूचना view
189March 13, 2019MBS / MA (Soc) प्रथम सेमेष्टरको भर्नाको म्यादथप बारेको सूचना view
190February 11, 2019MBS / MA [Batch 2019] को भर्ना कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना view
191February 11, 2019छात्रवृत्तिका लागि अन्तर्वार्ता हुने सम्बन्धी सूचना view
192February 7, 2019अवलोकन भ्रमण सम्बन्धी सूचना view
193February 6, 2019MBS 2019 भर्ना कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना view
194February 4, 2019कक्षा सञ्चालन नहुने सम्बन्धी सूचना view
195January 28, 2019CMAT – Orientation कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना view
196January 27, 2019MBS – CMAT Orientation कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना view
197January 16, 2019BCA / BICTE First Semester को प्रथम आन्तरिक परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
198December 28, 2018हिउँदे बिदा सम्बन्धी सूचना view
199December 21, 2018‘भुजङ्ग’को लागि लेख, रचना उपलब्ध गराउनेबारे सूचना view
200December 21, 2018छात्रवृत्ति फाराम भर्ने म्याद थप सम्बन्धी सूचना view
  • BBS (Bachelor in Business Studies) - 4 Years
  • BA (Bachelor in Arts) - 3 Years
  • BICTE (Bachelor in Information & Communication Technology Education) - 9 Semester
  • 10+2 (Management, Humanities & Education)
  • MBS (Master in Business Studies) - 4 Semester
  • MA (Master in Arts) - Sociology - 4 Semester
toggle