MBS Second Semester को सेमेष्टर शुल्क बुझाउने सम्बन्धी सूचना

यस क्याम्पसमा MBS Second Semester मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुले सेमेष्टर शुल्क यही मिति २०७६ असोज ५ गते आइतबारसम्ममा बुझाउनुहुन जानकारी गराउँदछु ।

 • २०७६ असोज ५ गतेभित्र एकमुष्ठ भुक्तानी गरेमा सेमेष्टर शुल्क रु.२०,०००।– मा रु.४,०००।– छुट भई रु. १६,०००।– लाग्नेछ ।
 • किस्ताबन्दी रुपमा भुक्तानी गर्ने भएमा:
  – २०७६ असोज ५ गतेभित्र रु. १०,०००।–
  – प्रि–बोर्ड परीक्षाको फाराम भर्ने समयमा रु. १०,०००।–

– के.जि. वैदार. क्याम्पस प्रमुख

Click here to visit website..
20
 • BBS (Bachelor in Business Studies) - 4 Years
 • BA (Bachelor in Arts) - 3 Years
 • BICTE (Bachelor in Information & Communication Technology Education) - 9 Semester
 • 10+2 (Management, Humanities & Education)
 • MBS (Master in Business Studies) - 4 Semester
 • MA (Master in Arts) - Sociology - 4 Semester
toggle