BBS / BA First & Second Year को प्रथम आन्तरिक परीक्षा सम्बन्धी सूचना

उपर्युक्त सम्बन्धमा स्नातक तह BBS / BA First & Second Year को प्रथम आन्तरिक परीक्षा निम्न परीक्षा तालिका र समय अनुसार सञ्चालन हुने भएकोले मिति २०७६ पुस ७ गते, सोमबार सम्ममा आन्तरिक परीक्षा फाराम भरी क्याम्पस प्रशासनमा बुझाउनुहुन जानकारी गराउँदछु ।

परीक्षा तालिका
परीक्षा समयः बिहान ७ः०० बजेदेखि ८ः३० बजेसम्म

Click here to visit website..
20
  • BBS (Bachelor in Business Studies) - 4 Years
  • BA (Bachelor in Arts) - 3 Years
  • BICTE (Bachelor in Information & Communication Technology Education) - 9 Semester
  • 10+2 (Management, Humanities & Education)
  • MBS (Master in Business Studies) - 4 Semester
  • MA (Master in Arts) - Sociology - 4 Semester
toggle