स्नातक तह (BBS / BA) प्रथम वर्षमा भर्ना सम्बन्धी सूचना

उपर्युक्त सम्बन्धमा स्नातक तह (BBS/BA) प्रथम वर्षको प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीहरुले यही मिति २०७६ कार्तिक २५ गते सोमबारसम्ममा अनिवार्य भर्ना गर्नुहुन जानकारी गराइन्छ । उक्त मितिसम्म भर्ना नभई त्यसपछि भर्ना हुन चाहने विद्यार्थीहरुलाई भर्नाको समयमा क्याम्पसबाट प्रदान गरिने शिक्षण शुल्कमा छुट नदिइने समेत जानकारी गराउँदछु ।

  • के. जि. बैदार, क्याम्पस प्रमुख
Click here to visit website..
20
  • BBS (Bachelor in Business Studies) - 4 Years
  • BA (Bachelor in Arts) - 3 Years
  • BICTE (Bachelor in Information & Communication Technology Education) - 9 Semester
  • 10+2 (Management, Humanities & Education)
  • MBS (Master in Business Studies) - 4 Semester
  • MA (Master in Arts) - Sociology - 4 Semester
toggle