परीक्षा स्थगित गरिएको सम्बन्धी सूचना

उपर्युक्त सम्बन्धमा मिति २०७६/०४/०२ गते सञ्चालन हुने भनिएको BBS र BA First Year र BCA Second Semester को आन्तरिक परीक्षा प्राविधिक कारणवश स्थगित गरिएको छ । साथै, उक्त दिनको परीक्षा २०७६/०४/०८ गते सञ्चालन हुने समेत जानकारी गराइन्छ ।

– अर्चना हाडा, परीक्षा समिति प्रमुख

Click here to visit website..
20
  • BBS (Bachelor in Business Studies) - 4 Years
  • BA (Bachelor in Arts) - 3 Years
  • BICTE (Bachelor in Information & Communication Technology Education) - 9 Semester
  • 10+2 (Management, Humanities & Education)
  • MBS (Master in Business Studies) - 4 Semester
  • MA (Master in Arts) - Sociology - 4 Semester
toggle