परिचय–पत्र नवीकरण गर्ने सम्बन्धी सूचना

उपर्युक्त सम्बन्धमा यस क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुले परिचय–पत्रको म्याद नाघेको भएमा यही मिति २०७६ मंसिर १३ गते शुक्रबारसम्ममा आआफ्नो क्याम्पसको परिचय–पत्र नवीकरण गर्नुहुन जानकारी गराउँदछु । साथै, मिति २०७६ मंसिर १५ गते, आइतबारदेखि म्याद नाघेको परिचय–पत्र मान्य हुनेछैन ।

  • के.जि. वैदार
    क्याम्पस प्रमुख
Click here to visit website..
20
  • BBS (Bachelor in Business Studies) - 4 Years
  • BA (Bachelor in Arts) - 3 Years
  • BICTE (Bachelor in Information & Communication Technology Education) - 9 Semester
  • 10+2 (Management, Humanities & Education)
  • MBS (Master in Business Studies) - 4 Semester
  • MA (Master in Arts) - Sociology - 4 Semester
toggle