क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना

उपर्युक्त सम्बन्धमा निम्न, मिति, समय र स्थानमा यस क्याम्पसको प्रथम क्याम्पस सभा बस्ने भएकोले उक्त दिन क्याम्पस विदा हुने व्यहोरा जानकारी गराइएको छ । साथै उक्त दिन सम्पूर्ण कर्मचारीहरुलाई अनिवार्य उपस्थितिका लागि सूचित गरिन्छ ।
कार्यक्रम
मिति ः २०७६ साल जेठ १५ गते
समय ः विहान ७ः२५ बजे
स्थान ः क्याम्पस भवन

-के. जि. वैदार, क्याम्पस प्रमुख

Click here to visit website..
20
  • BBS (Bachelor in Business Studies) - 4 Years
  • BA (Bachelor in Arts) - 3 Years
  • BICTE (Bachelor in Information & Communication Technology Education) - 9 Semester
  • 10+2 (Management, Humanities & Education)
  • MBS (Master in Business Studies) - 4 Semester
  • MA (Master in Arts) - Sociology - 4 Semester
toggle