कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना

उपर्युक्त सम्बन्धमा यहि २०७६ साल श्रावण ३ गते देखि कक्षा ११ को कक्षा सञ्चालन हुने व्यहोरा सूचित गरिन्छ ।

कक्षा सञ्चालन समय ः बिहान ६ः१० देखि १०ः१५ सम्म

-के. जि. वैदार, क्याम्पस प्रमुख

Click here to visit website..
20
  • BBS (Bachelor in Business Studies) - 4 Years
  • BA (Bachelor in Arts) - 3 Years
  • BICTE (Bachelor in Information & Communication Technology Education) - 9 Semester
  • 10+2 (Management, Humanities & Education)
  • MBS (Master in Business Studies) - 4 Semester
  • MA (Master in Arts) - Sociology - 4 Semester
toggle