उप–प्राध्यापक पदमा बढुवाको निम्ति आवेदन सम्बन्धी सूचना

उपर्युक्त सम्बन्धमा यस क्याम्पसको शिक्षण सहायक पदमा कार्यरत शिक्षकहरु मध्ये उप–प्राध्यापक पदमा क्याम्पसको शिक्षक तथा कर्मचारीको सेवा, शर्त र सुविधा सम्बन्धी विनियम, २०६८ बमोजिम बढुवा गर्नुपर्ने भएकोले योग्य शिक्षकहरुलाई तोकेको ढाँचामा आवेदन गर्नुहुन सूचित गरिन्छ ।
तपसिल
१) पद ः उप–प्राध्यापक,
२) विषयः १) वित्तशास्त्र, २) बजारशास्त्र, ३) समाजशास्त्र, ४) गणित, ५) सूचना प्रविधि, ६) लेखाशास्त्र, ७) पत्रकारिता, ८) अंग्रेजी
३) संख्या ः केही
४) तोके बमोजिमको श्रेणीमा उतिर्ण भएकोले तोकेको अवधि प्राध्यापन गरेको ।
५) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय र क्याम्पसबाट अनुसन्धान सम्बन्धी कम्तिमा ५ दिने तालिम लिएको ।
६) आवेदन बुझाउने म्याद ः २०७६ जेष्ठ ३१ गतेसम्म ।

Download Promotion Form

-के.जि. वैदार, क्याम्पस प्रमुख

Click here to visit website..
20
  • BBS (Bachelor in Business Studies) - 4 Years
  • BA (Bachelor in Arts) - 3 Years
  • BICTE (Bachelor in Information & Communication Technology Education) - 9 Semester
  • 10+2 (Management, Humanities & Education)
  • MBS (Master in Business Studies) - 4 Semester
  • MA (Master in Arts) - Sociology - 4 Semester
toggle